INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR VAIKO GEROVĖS KOMISIJOMS

INFORMACIJA UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR VAIKO GEROVĖS KOMISIJOMS

  1. Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) tęsdama bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis primena, kad Tarnybos specialistai organizuoja individualias ir grupines konsultacijas, atvejų aptarimo ir metodinius pasitarimus ugdymo įstaigų pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

Kiekvieno mėnesio renginių planas siunčiamas ugdymo įstaigų el. paštais ir  skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės renginių kalendoriuje. Išankstinė registracija į renginius nereikalinga.

Prašytume paraginti pedagogus ir specialistus aktyviai dalyvauti renginiuose.

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijų laiką būtina suderinti su Tarnybos specialistais. Registracija  vyksta telefonu (85) 265 09 08.

  1. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašus prašome suderinti Tarnyboje iki 2019 m. spalio 31 d. pagal 1 ir/ar 2 prieduose pateiktą formą.

Ikimokyklinių įstaigų švietimo pagalbos gavėjų sąrašo forma 1 PRIEDAS.

Mokyklų  švietimo pagalbos gavėjų sąrašo forma  2 PRIEDAS. 

Sąrašų derinimo tvarka:

  1. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašas siunčiamas nurodytu e-paštu mokyklą kuruojančio Tarnybos specialisto peržiūrai (mokyklą kuruojančių specialistų sąrašas, 3 PRIEDAS) ir suderinamas   Tarnyboje nustatytu laiku.
  2. Suderintas su Tarnyba sąrašas teikiamas mokyklos vadovui tvirtinti.

Taip pat prašome pateikti Tarnybai papildomus sąrašus dėl pakartotinio mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo 2019-2020 m.m. (4 PRIEDAS). Šio sąrašo derinti nereikia.

III. Siekiant teikti efektyvesnę pagalbą vaikams,  prašytume atsakingai pildyti mokyklos VGK Pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio Įvertinimo (5 priedas) ir nurodyti, kokių dalykų programų pritaikymas ir kokių specialistų pagalba būtų reikalinga mokiniui

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą