Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba aukštos kvalifikacijos, patyrę specialistai: psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, vaikų neurologas, socialiniai pedagogai.

 


PSICHOLOGAI

Įvertina vaiko psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines bei asmenybės raidos problemas.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams šiais klausimais: mokymosi sunkumų, brandumo mokyklai, gabumų ugdymo; elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo; krizių; žalingų įpročių, smurto, patyčių prevencijos; profesinio pasirinkimo bei karjeros planavimo.

Specialistės dirba adresu A. Vivulskio g. 2A, Vilnius:

Aleksienė Vilma (vilma.aleksiene@vilniausppt.lt)
Augutė Kristina (kristina.augute@vilniausppt.lt)
Blažienė Irina (irina.blaziene@vilniausppt.lt)
Gerviatovič Olga (olga.gerviatovic@vilniausppt.lt)
Kulakovskaja Natalja (natalja.kulakovskaja@vilniausppt.lt)
Matulionienė Ieva (ieva.matulioniene@vilniausppt.lt)
Narkevič Skurko Liucyna (liucyna.narkevic.skurko@vilniausppt.lt)
Pajarskaitė Indrė (indre.pajarskaite@vilniausppt.lt)
Pivorienė Roma Vida (roma.vida.pivoriene@vilniausppt.lt)
Rimkus Evelina (evelina.undro@vilniausppt.lt)
Samusenko Janina (janina.samusenko@vilniausppt.lt)
Skališiutė Aušra (ausra.skalisiute@vilniausppt.lt)
Striunga Silva (silva.striunga@vilniausppt.lt)
Stupurienė Vaida (vaida.stupuriene@vilniausppt.lt)
Sturlienė Nijolė (nijole.sturliene@vilniausppt.lt)
Šabliauskienė Jolanta (jolanta.sabliauskiene@vilniausppt.lt)
Šiškina Irina (irina.siskina@vilniausppt.lt)

Specialistės dirba adresu Žvejų g. 14, Vilnius:

Jurkutė Jogailė (jogaile.jurkute@vilniausppt.lt)

Miga Aelita (aelita.miga@vilniausppt.lt)

Voišnienė Vilma (vilma.voisniene@vilniausppt.lt)

 

PSICHOLOGO FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI


LOGOPEDAI

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo, kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) mokytojus, specialistus, specialiosios logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Specialistės dirba adresu A. Vivulskio g. 2A, Vilnius:

Baublytė Aušra (ausra.baublyte@vilniausppt.lt)
Beleninik Tadeuša (tadeusa.beleninik@vilniausppt.lt)
Bužavienė Eglė (egle.buzaviene@vilniausppt.lt)
Dievaitytė Lina (lina.dievaityte@vilniausppt.lt)
Domeikienė Kristina (kristina.domeikiene@vilniausppt.lt)
Fultinavičienė Žiginta (ziginta.fultinaviciene@vilniausppt.lt)
Narkevičienė Lina (lina.narkeviciene@vilniausppt.lt)
Sivica Kristina (kristina.sivica@vilniausppt.lt)
Stukonienė Rasa (rasa.stukoniene@vilniausppt.lt)
Žalienė Banga (banga.zaliene@vilniausppt.lt)

Specialistės dirba adresu Žvejų g. 14, Vilnius:

Demčenko Irena (irena.demcenko@vilniausppt.lt)
Gliebienė Jūratė (jurate.gliebiene@vilniausppt.lt)

LOGOPEDO FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI


SPECIALIEJI PEDAGOGAI

Įvertina mokinio žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas vaikams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymosi.

Specialistės dirba adresu A. Vivulskio g. 2A, Vilnius:

Civinskienė Ramunė (ramune.civinskiene@vilniausppt.lt)
Kisielienė Asta (asta.kisieliene@vilniausppt.lt)
Labanauskienė Odeta (odeta.labanauskiene@vilniausppt.lt)
Mikelėnaitė-Laukienė Daiva (daiva.mikelenaite.laukiene@vilniausppt.lt)
Stankevičienė Jurgita (jurgita.stankeviciene@vilniausppt.lt)
Vaškelienė Zita (zita.vaskeliene@vilniausppt.lt)

Specialistės dirba adresu Žvejų g. 14, Vilnius:

Bidvienė Alma (alma.bidviene@vilniausppt.lt)
Virketienė Rima (rima.virketiene@vilniausppt.lt)

SOCIALINIAI PEDAGOGAI

Siekia padėti vaikams ir jų šeimoms geriau įsilieti į visuomenę, bendruomenę, švietimo ar globos įstaigą, kitas socialines įstaigas, vykdančias ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Suteikia palaikymą bei informaciją apie priklausančias socialines garantijas, organizuoja prevencinę veiklą.

Specialistės dirba adresu A. Vivulskio g. 2A, Vilnius:

Guogė Nerija (nerija.guoge@vilniausppt.lt)
Zacharevičienė Aurelija (aurelija.zachareviciene@vilniausppt.lt)

SOCIALINIO PEDAGOGO FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI


GYDYTOJAS VAIKŲ NEUROLOGAS

Nustato vaiko neurologinį sutrikimą, jo esmę ir priežastis, įvertina pedagoginę, psichologinę problemą medicininiu aspektu ir teikia rekomendacijas dėl vaiko sveikatos būklės, rekomenduoja kitų gydytojų konsultacijas.

Specialistė dirba adresu A. Vivulskio g. 2A, Vilnius:

Jankovskienė Elona (elona.jankovskiene@vilniausppt.lt)

NEUROLOGO FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą