PROGRAMA „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ 

 

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa. Pagrindinis programos tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.

Programą sudaro trys pakopos:

 1. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?
 2. Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų? *
 3. Kaip kalbėti su paaugliais?
  * II ir III dalyje galima dalyvauti tik baigus I dalies mokymus.

 

I dalies užsiėmimų turinys:

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa. Pagrindinis programos tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.

Programą sudaro trys pakopos:

I dalis. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?

II dalis. Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų? *

III dalis. Kaip kalbėti su paaugliais? *

* II ir III dalyje galima dalyvauti tik baigus I dalies mokymus.

I dalies užsiėmimų turinys:

 • Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
 • Vaikų ir savo jausmų pasaulio pažinimas ir supratimas.
 • Tinkama jausmų išraiška.
 • Aiškių ribų (taisyklių) ir reikalavimų vaikams nustatymas.
 • Netinkamo elgesio keitimas be prievartos.
 • Vaikų skatinimas bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti konfliktus.
 • Vaikų savarankiškumo ugdymas.
 • Vaikų išlaisvinimas nuo jiems primestų vaidmenų ir jų savigarbos stiprinimas.
 • Pagalba formuojant pozityvųjį, realųjį „AŠ“ ir pasitikėjimą savimi.

Mokymosi forma: Mokomosios grupės tėvams ir auklėtojams.

Mokymosi metodai: Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai: psichologiniai pratimai, įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų darbus.

Vienos dalies programos trukmė: 10-12 užsiėmimų po 3-4 valandas.

Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.

Grupės dydis: 12-15 dalyvių.

Registracija: tel.: (85) 265 0908, el. paštu: rastine@ppt.vilnius.lm.lt

 


 

MOKYTOJO PADĖJĖJO MOKYMŲ PROGRAMA (12 akad. val.)

 

Kviečiame mokytojo padėjėjus, dirbančius Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklose (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas), dalyvauti mokymų programoje. Programa dalyviams padės:

 • formuoti teigiamą nuostatą į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • įgyti bazinių psichologinių žinių ir praktinių įgūdžių; 
 • saugiau jaustis sprendžiant mokinių netinkamo elgesio problemas, kuriant bendradarbiavimą su pedagogais ir tėvais. 

Išklausę šį mokymo kursą dalyviai galės geriau padėti mokiniams kurti socialinius santykius, saugiau jaustis tarp bendraamžių, sėkmingiau mokytis. 

Mokymus sudaro: 4 nuotoliniai susitikimai ZOOM platformoje (kiekvienas po 3 akademines valandas).

Mokymų pradžia: 18.00 val. 

Mokymus veda: specialioji pedagogė Asta Kisielienė, psichologė Jolanta Šabliauskienė, psichologė Jogailė Jurkutė.

Mokymų datos: konkrečios mokymų datos skelbiamos VPPT einamojo mėnesio renginių ir susitikimų ugdymo įstaigų pedagogams plane pradėjus rinkti naują grupę.

Dalyvavimas programoje: nemokamas.

Grupės dydis: iki 20 dalyvių.

Registracija: reikalinga išankstinė registracija; registracijos anketa skelbiama VPPT einamojo mėnesio renginių ir susitikimų ugdymo įstaigų pedagogams plane (žiūrėti planą).

Išklausiusiems mokymus dalyviams IŠDUODAMOS PAŽYMOS. 


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą