2020 m. vienkartinėmis premijomis paskatinti 47 Tarnybos darbuotojai už svarbias Tarnybos veiklai užduotis: už  jungtinės mokyklos psichologų grupės mokymus ir darbo organizavimą įveikiant krizes mokyklose, už mokyklose pirmus metus dirbančių psichologų mentoriavimą, tarptautinio projekto koordinavimą, už mokyklų pedagogų konsultavimą dėl didelių ir labai didelių SUP turinčių vaikų ugdymo, už priskirtų mokyklų kuravimą dėl švietimo pagalbos vaikams organizavimo, už  informacijos tėvams PPT internetinėje svetainėje auditą ir pateiktus pasiūlymus, už operatyvumą įsisavinant nuotolinio darbo formas ir jas taikant seminarams, konsultacijoms vesti,  už metodinių rekomendacijų dėl įtraukiojo ugdymo rengimą, už ugdymo įstaigų psichologų asistentų kuravimą, už metodinių būrelių kuravimą, už įtraukiojo ugdymo rekomendacijų viešinimą Vilniaus ugdymo įstaigų administracijoms ir VGK nariams, už naujai įdarbintų PPT specialistų kuravimą, už konsultacijas mokyklų bendruomenėms neturinčioms švietimo pagalbos specialistų, už mokymų ugdymo įstaigų logopedams organizavimą, už dalyvavimą Tarnybos, savivaldybės, LŠMSM darbo grupių veiklose, už operatyvų PPT puslapio sukūrimą socialiniame tinkle Facebook ir jo administravimą, už operatyvius remonto darbus, naujų kabinetų įrengimą, už skubias, neplanuotas konsultacijas esant sudėtingoms vertinimo situacijoms, už operatyvų naujų patalpų aprūpinimą IT priemonėmis ir jų diegimą, už veiksmingus pasiūlymus tobulinant elektroninę klientų registravimo sistemą ir nuolat atliekamą klientų duomenų auditą.

 

Informacija skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu ,,DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS  IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO.


 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą