Tarnybos veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai (kodas 85).

Tarnybos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226):

  • švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59);
  • kitas mokymas (kodas 85.5) 
  • kitos ne švietimo veiklos rūšys:
   • disponuojamo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20);
   • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (kodas 86.90);
   • kvalifikacijos tobulinimas (kodas 80.42.30); 
   • bibliotekos ir archyvo veikla (kodas 91.01);
   • kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.99).

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą