KONSULTAVIMAS


 

Tarnybos specialistai konsultuoja:

  • tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais;
  • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo SUP, psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų turintiems vaikams;
  • Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) įtraukiojo ugdymo klausimais;
  • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais;
  • vaikus dėl mokymosi, psichologinių bei asmenybės problemų. 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 įsakymu Nr. V-663, galiojanti suvestinė redakcija: 2020-08-04


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą