p. Asta

Vilniaus savivaldybės Grigiškių “Šviesos” gimnazijos bendruomenės vardu dėkoju tarnybos direktorei Romai Vidai Pivorienei už operatyviai suteiktą pagalbą gimnazijos bendruomenei, už nuoširdų dėmesį ir bendradarbiavimą, už žmogišką ryšį ir šilumą, kuria dalinatės.
Jūsų dėka mes visada jaučiamės tvirčiau sudėtingose situacijose.

Grigiškių “Šviesos” gimnazijos bendruomenės vardu,

Direktorė Asta Turskienė

(2021-02-22)


p. Jolanta

Nuoširdžiai ačiū Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialiajai pedagogei Astai Kisielienei už paskaitą mūsų bendruomenei: „Darbas su (SUP) mokiniais, kurie turi rašymo, skaitymo, matematikos, dėmesio sutrikimus‘‘.
Ačiū už gerosios patirties sklaidą, pastebėjimus, rekomendacijas, už atsakytus klausimus, už požiūrio stiprinimą, už profesionalumą.
Ačiū už bendradarbiavimą.
Būkime sveiki.

(2021-02-15)


p. Renata Bernotienė

Dėkojame VPPT specialistams už pravestus mokymus (2020 m. spalio-lapkričio mėn.) Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos, Vilniaus „Aušros“ mokyklos darželio mokytojų padėjėjams, kurių metu mokymų dalyviai įgijo pedagoginių-psichologinių žinių, būtinų teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; plėtojo kompetencijas, reikalingas tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikiant pagalbą ugdymo procese, bendraujant ir bendradarbiaujant; atliko praktines užduotis.

(2021-02-09)


p. Greta

Kreipėmės į VPPT, norėdami įvertinti vaiko emocinį pasirengimą eiti į priešmokyklinę grupę darželyje. Mus konsultavo Ieva Matulionienė. Po metų vėl kreipėmės į ją dėl vaiko pasirengimo įvertinimo mokyklai. Esu labai patenkinta psichologės pagalba: labai jautriai kalbasi su vaiku, iškart sugebėjo užmegsti ryšį ir vaikas atsipalaidavęs galėjo ir atsakyti klausimus, ir atlikti užduotis. Sulaukėme tikrai taiklių įžvalgų, nuoširdžių patarimų, kas mums, tėvams, tikrai padeda apsispręsti. Kartais tėvams turint vienokių ar kitokių nuojautų dėl savo vaiko ar net esant priėmus sprendimą, labai pravartu išgirsti profesionalo iš šalies nuomonę ir vertinimą. Ieva Matulionienė tikrai įsigilino į situaciją ir tokią profesionalią pagalbą suteikė. Labai rekomenduoju.

(2021-02-07)


p. Dainius Mockevičius

NORIU IŠREIKŠTI VIEŠĄ PADĖKA psichologei ir pedagogei VILMAI VOIŠNIENEI, dėl jos ypač profesionaliai atliekamo darbo.
Aš asmeniškai su ja susipažinau, kai ji Vilniaus m. PPT tyrė mano sūnų ir paskui dėl vaiko sveikatos sutrikimų konsultavo tėvus.
Dažnai gyvenime susiduriame su psichologais, pedagogais, bet prisimename ne visus. Atmintyje išlieka tie, kurių laiku suteikta pagalba ir ištarta specialisto rekomendacija padeda išsaugoti mums brangiausią turtą – mūsų vaikų sveikatą.
Vilma Voišnienė – psichologijos specialistų bei pacientų tarpe gerai žinoma kaip straipsnių žiniasklaidoje autorė, pedagogė, nenuilstanti švietėja, lektorė, dėstytoja universitetuose, aukštosiose ir vidurinėse mokyklose, pedagogų kursuose, nuolatinė konferencijų pranešėja.
Vilma Voišnienė yra Lietuvos psichologų sąjungos narė, Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje – žymi klinikinės ir sveikatos, edukacinės psichologijos specialistė.
Ji – iš tų profesionalų, kurie visą gyvenimą skiria savo profesiniam pašaukimui, specialybei, tyliam ir atkakliam darbui bei stengimuisi dėl kitų žmonių (ypač dėl vaikų) sveikatos, gerovės.
Reikšdamas didžiulę padėką, šiuo REKOMENDUOJU psichologę ir pedagogę Vilmą Voišnienę visiems tėveliams, šeimoms.

(2021-01-30)


p. Elena

Norėčiau padėkoti logopedei Jūratei Gliebienei už labai vertingus, profesionalius patarimus ir nuoširdžią pagalbą analizuojant konkretų kalbos vystymosi sutrikimo atvejį.

(2021-01-30)


p. Diana Slepakovienė

Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos bendruomenės padėka

Gerbiama VPPT bendruomene,
štai ir baigiasi dar vieneri metai. Jie visiems buvo neeiliniai, kupini iššūkių ir naujovių. Pasak vienos Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos mokinio mamos „Visgi, jie buvo neeiliniai ne tik todėl, kad pirmą kartą gyvenime vyko nuotoliniu būdu, bet ir todėl, kad leido mums, tėvams, savo kailiu patirti, ką reiškia darbas su mūsų vaikais ir įvertinti mokytojo profesiją“.
Mokyklos bendruomenės vardu noriu nuoširdžiai padėkoti už profesionalią pagalbą karantino dienomis (ypač pavasarį). Jūsų operatyvi reakcija ir sistemingai ruošiama informacija mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams buvo didžiulė atspirtis visai mūsų bendruomenei. Jūs eilinį kartą įrodėte, kad Jums – viskas įveikiama. Sėkmės Jūsų nelengvame darbe.

(2020-12-28)


p. Dangira

Siunčiu širdingą padėką psichologei Jolantai Šabliauskienei už įsimintinus, įdomius, ir svarbiausia naudingus bendravimo su vaikais tobulinimo mokymus. Išliko giliai mintyse bei veiksmuose. Pateiktas išties galingas, tvirtas pagrindas, kuriuo belieka tik naudotis, nepamiršti ir džiaugtis. Ačiū labai, kad pakvietėte, jaučiuosi emociškai turtingesnė ir stipresnė. Karščiausi linkėjimai ir iki malonių susitikimų! Iš širdies į širdį!

(2020-12-08)


p. Silva

Gerbiamieji, noriu padėkoti Mokytojai Jolantai Šabliauskienei už mokymus. Teko klausytis pačių įvairiausių panašaus pobūdžio paskaitų, mokymų ir t.t., bet tokio lygio  – NIEKADA. Puikus pajautimas, rastas tinkamas žodis, savalaikis patarimas. P. Jolanta yra šios tarnybos  ambasadorė, nes per ją “susipažinau” su Jūsų įstaiga iš pačios geriausios – didžiuokitės turėdami tokią darbuotoją savo gretose. Labai gailu, kad baigėsi sustikimai. Gerbiama Jolanta, spaudžiu Jūsų mažą rankelę ir stipriai Jus apkabinu.

(2020-11-27)


p. Giedrė

Nuoširdus dėkui psichologei Linai Narkevičienei už pravestus mokymus “Logopedo, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo strategija – galimybės ir patirtys”, ačiū už šiltą bendravimą, gerą nuotaiką ir konstruktyvius pasiūlymus, kaip pagerinti logopedo ir kitų ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimą, padidinti logopedinės pagalbos prieinamumą ikimokyklinėse įstaigose. Džiaugiuosi, kad galėjau pasidalinti savo patirtimi su šauniomis kolegėmis, išgirsti jų pasiūlymus, įžvalgas, prisidėti prie realių pokyčių iniciavimo, siekiant spręsti iškylančius logopedinio darbo organizavimo sunkumus, didinant tėvų įsitraukimą į vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus taisymo procesą.
Didžiausios sėkmės darbuose ir nekantriai lauksiu kitų susitikimų!

(2020-09-25)


p. Laima

ačiū, kad profesionaliai dirbate ir dalinatės įvairiais patarimais. Mes iš Jūsų mokomės nuotoliniu būdu.. Likite sveiki ir palaiminti!

(2020-04-22)


p. Jolita

Turbūt neoficialiai, bet Vilniaus PPT tapo profesionalios informacijos teikėja, stebime ir naudojame jūsų teikiama informaciją 🙂 ŠAUNUOLIAI, PAGARBA  DIDŽIAUSIA 🙂

(2020-03-26)


p. Kristina

labai ačiū už aktualią ir naudingą medžiagą, kurią taip operatyviai parengėte ir dalinatės su visais. Sėkmės Jūsų darbuose.

(2020-03-26)


p. Viktorija

Norėčiau tarti didelį AČIŪ Jūsų centro darbuotojai Linai Narkevičienei už organizuotus mokymus tėveliams “Pagalba vaikui, patiriančiam skaitymo, rašymo sunkumus”, kurie buvo labai naudingi. Ačiū už Jos rūpestį mūsų vaikais, kurie susiduria su šiais sunkumais. Ačiū už Jos nuoširdumą, profesionalumą ir meilę savo darbui. Neįsivaizduoju, kas geriau galėtų atlikti savo darbą, nei LINA NARKEVIČIENĖ.
Tikiuosi, kad šie užsiėmimai ateityje bus kartojami.

(2019-12-05)


p. Renata

Noriu padėkoti už galimybę sudalyvauti Mokymuose tėvams “Pagalba vaikui, patiriančiam skaitymo, rašymo sunkumų”. Lektorė suteikė puikių žinių bei praktinių patarimų, o svarbiausia – motyvacijos nenuleisti rankų.

Labai džiugina Jūsų tarnybos iniciatyva pamokyti tėvus, nes, deja, neturint specialių žinių dažnai viskas daroma  eksperimento būdu ir nebūtinai gerai. Labai gerai, kad Lietuvoje yra institucija, kuris ne tik teikia pagalbą tėvams ir mokytojams, bet ir leidžia susipažinti su pasaulyje naudojamomis priemonėmis ir naujovėmis, kurios nors kiek gali palengvinti ar pritaikyti  mokymosi procesą. Galite būti puikus pavyzdys kitoms institucijoms dėl iniciatyvumo ir neformalaus požiūrio.

Didelis DĖKUI Lektorei Narkevičienei ir taip išmintingai į mokymus mane nukreipusiai Jūsų darbuotojai Sturlienei.

(2019-12-05)


 

p. Liudmila Morkvėnienė 

Noriu padėkoti logopedei  Linai Narkevičienei už puikius mokymus. Labai geri  pastebėjimai  ir patarimai. Tikrai pritaikysiu savo gyvenime. Problemų išgvildenimas ir gilinimasis į mūsų „bėdas“. Ačiū.

(2019-12-05)


p. Renata Veselkienė

Noriu padėkoti už galimybę sudalyvauti Mokymuose tėvams “Pagalba vaikui, patiriančiam skaitymo, rašymo sunkumų”. Lektorė suteikė puikių žinių bei praktinių patarimų, o svarbiausia – motyvacijos nenuleisti rankų.
Labai džiugina Jūsų tarnybos iniciatyva pamokyti tėvus, nes, deja, neturint specialių žinių dažnai viskas daroma  eksperimento būdu ir nebūtinai gerai. Labai gerai, kad Lietuvoje yra institucija, kuris ne tik teikia pagalbą tėvams ir mokytojams, bet ir leidžia susipažinti su pasaulyje naudojamomis priemonėmis ir naujovėmis, kurios nors kiek gali palengvinti ar pritaikyti  mokymosi procesą. Galite būti puikus pavyzdys kitoms institucijoms dėl iniciatyvumo ir neformalaus požiūrio.

Didelis DĖKUI Lektorei Narkevičienei ir taip išmintingai į mokymus mane nukreipusiai Jūsų darbuotojai Sturlienei.

(2019-12-05)


p. Liudmila Morkvėnienė

Noriu padėkoti logopedei  Linai Narkevičienei už puikius mokymus. Labai geri  pastebėjimai  ir patarimai. Tikrai pritaikysiu savo gyvenime. Problemų išgvildenimas ir gilinimasis į mūsų „bėdas“.

(2019-12-05)


p. Viktorija

Norėčiau tarti didelį AČIŪ Jūsų centro darbuotojai Linai Narkevičienei už organizuotus mokymus tėveliams “Pagalba vaikui, patiriančiam skaitymo, rašymo sunkumus”, kurie buvo labai naudingi. Ačiū už Jos rūpestį mūsų vaikais, kurie susiduria su šiais sunkumais. Ačiū už Jos nuoširdumą, profesionalumą ir meilę savo darbui. Neįsivaizduoju, kas geriau galėtų atlikti savo darbą, nei LINA NARKEVIČIENĖ.
Tikiuosi, kad šie užsiėmimai ateityje bus kartojami.

(2019-12-05)


p. Inga

Nuoširdžiai dėkoju logopedei Aušrai Baublytei ir visai PPT komandai, padėjusiai geriau suprasti sūnaus sunkumus ir davusiai daug labai vertingų patarimų. Visi susitikimai buvo ne paviršutiniški, bet tikras nuoširdus noras padėti.
Taip pat labai patiko logopedės Linos Narkevičienės 2019 kovą vesti mokymai „Pagalba vaikui patiriančiam skaitymo ir rašymo sunkumų“. Ten visų pirma pamačiau situaciją vaiko akimis ir gavau daug praktinių patarimų. Diskusija su tėvais taip pat buvo labai vertinga. 

(2019-03-29)


p. Diana

Kovo mėnesį dalyvavau Linos Narkevičienės mokymuose tėvams “Pagalba vaikui, patiriančiam skaitymo, rašymo sunkumų”.
Noriu padėkoti Linai už geranoriškumą atsakant į visus rūpimus klausimus, profesionalias žinias ir patarimus tėvams. Šiuose mokymuose gavau ne tik praktinių žinių kaip padėti disleksijos sutrikimą turinčiam vaikui, bet ir kaip emociškai palaikyti, motyvuoti vaiką, kaip spręsti mokymosi sunkumus, kaip bendrauti su mokytojais. Išsinešiau daug vertingų žinių, patarimų ir atsakymų.
Ačiū organizatoriams, tokie mokymai labai reikalingi visiems tėvams, kurių vaikams buvo nustatytas disleksijos sutrikimas.

(2019-03-28)


p. Jolanta

Manau iš tokios tarnybos daugiau žalos nei naudos
Ar galima per viena vizita nustatyti kas yra vaikui|./AIŠKU KAD NE
Vaikas turi dirbti su nematytu nauju zmogum, tikrai save ne parodis iki galo
O ka daro tarnybą, iškart nurašo vaiką į debilus arba autistus. Tik idomu kodėl gydytojai to nepastebi per tiek metų, turbut irgi debilai. VA ČIA TAI GERA PAGALBA
Čia yra lengviausia ,juk vaikai čia ne ju, galima ir gyvenyma sulaužiti. O paskui stebisi kad savižudibiu daug..
GERIAU TIE SUPERINEI SPECIALISTAI EITU DIRBTI I MOKYKLAS IR DARZELIUS, NES VISUR LABAI TRŪKSTA LOGOPEDU,MOKYTOJU IR TT.

(2019-01-11)


p. Lina

Norėčiau padėkoti Jūsų tarnybos logopedei Linai Narkevičienei už mokymus tėvams apie  “PAGALBA VAIKUI, PATIRIANČIAM SKAITYMO, RAŠYMO SUNKUMŲ”. Mokymu metu buvo įdomu sužinoti apie aktualias problemas, kaip su jomis tvarkytis. Gauti daug praktinių patarimų ir informacijos taip pat susipažinti su kitais tėvais, pasidalinti patirtimi ir patarimais, žiniomis.

(2018-12-12)


p. Jūratė

MOKYMAI TĖVAMS “PAGALBA VAIKUI, PATIRIANČIAM SKAITYMO, RAŠYMO SUNKUMŲ”
Puikūs mokymai, charizmatiška mokytoja! Po mokymų jaučiuosi, kad tikrai gavau daug žinių ir pasitikėjimo ne tik savimi, bet ir savo vaiku.

(2018-12-11)


p. Mantė

Super aciu nuostabiai logopedei Linai Narkevicienei uz seminara vaiku, turinciu disleksija, tevams! Tik jo deka pagaliau supratau, kodel mano sunui taip sunku rasyti, skaityti ir organizuoti savo laika, kodel jis dievina manga ir nemegsta kitu knygu, ir kodel nepaisant rasymo ir skaitymo sunkumu, visi mokytojai apie ji atsiliepia kaip apie labai kurybiska ir protinga vaika.

(2018-10-13)


p. Daiva

Labai noriu padėkoti lektorei Linai Narkevičienei už puikią paskaitą tėvams apie vaikus, turinčius skaitymo ir rašymo sunkumų. Puiki lektorė, savo srities profesionalė. Paskaita labai naudinga, ačiū labai.

(2018-10-02)


p. Giedrė

Dėkoju logopedei Linai Narkevičienei už mokymus “Kaip padėti vaikams, turintiems skaitymo ir rašymo sutrikimus”, kurie vyko PPT 2018m. balandžio 16 ir 30 d. Patekau į mokymus pačiu laiku, nes tuomet mano 10 m. sūnui nustatė šiuos sutrikimus ir labai norėjosi kuo daugiau apie tai sužinoti. Per mokymus geriau supratau kas vyksta su vaiku, kai jis skaito. Tapo aiškiau, kuo galiu ir kuo negaliu jam padėti. Dabar užtikrinčiau jausiuosi kalbėdama su mokytojais apie vaiko sunkumus. Patiko gerb. Linos gyvas dėstymo stilius, buvo lengva klausytis, suprasti.

(2018-06-04)


p. Božena

Nuoširdžiai dėkojame vyresniajai logopedei poniai Tadeušai Beleninik už profesionalią pagalbą mano vaikui. Už Jūsų ilgametį rūpestį mano vaiko atžvilgiu: už skatinimą ir padrąsinimą kalbėti, už kalbos vystymosi  progresą, už kalbos ir kitų kalbėjimo sutrikimų korekciją, už testų atlikimą ir  dokumentų parengimą mokyklai. Jūsų pastangų dėka pasaulis mano dukrai tapo draugiškesnis, ji pasako ko nori ir paklausia apie tai, kas jai įdomu. O svarbiausia, kad dabar mes galime ją suprasti. Praeityje liko tos dienos, kada vaikas jautėsi blogai dėl to, kad net artimiausi negalėjo suprasti apie ką kalba.  Dėkojame už jau nuveiktą bendrą darbą ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo ateityje.

(2018-04-28)


p. Lina

Balandžio 16 d. dalyvavau p. L. Narkevičienės organizuotoje paskaitoje tėvams, apie skaitymo sunkumus turinčius vaikus. Mano nuomone, tokią paskaitą privalo išklausyti visi tėvai, auginantys skaitymo sunkumus turinčius vaikus, ir pedagogai, dirbantys su tokiais vaikais. Man, kaip mamai, ši paskaita davė giluminį žinojimą apie problemą, padėjo suvokti savo vaiko situaciją bei mūsų, tėvų, atsakomybę ir  galimybes jam padėti.
Labai profesionaliai ir jautriai parengta medžiaga. Paskaitos metu galėjau klausti ir gauti konkrečius atsakymus į man rūpimus klausimus. Tai  – didelė vertybė, šiuolaikiniame informacijos pertekliuje.
Dėkoju p. Linai už jos parengtą paskaitą ir nekantriai laukiu antros dalies.

(2018-04-20)


p. Inga

Labai noriu padėkoti  Jūsų specialistei Linai Narkevičienei. Šiais metais ne vieną kartą teko su ja susitikti, ir visi susitikimai buvo ne tik dalykiški, bet ir malonūs. Jos kompetencija ir geranoriškumas pranoko lūkesčius, gavau profesionalias konsultacijas, kaip dirbti su vaikais kiekvienu konkrečiu atveju. Linkiu kuo geriausios kloties dirbant šį sunkų ir atsakingą darbą. Su dėkingumu ir pagarba.

(2018-03-26)


p. Gintarė

Praėjo šiek tiek laiko po PPT logopedės Linos Narkevičienės vestų mokymų tėvams apie vaikus, turinčius skaitymo/rašymo sunkumų (disleksija, disgrafija), mintys ir įspūdžiai susigulėjo, tad norisi pasidžiaugti bei padėkoti. Šie mokymai turi būti privalomi visiems pradinių klasių mokytojams ir tėvams, vos išgirdusiems pirmuosius pagrįstesnius įtarimus dėl savo vaiko sunkumų skaitymo/rašymo srityje. Neperdedu. Per mokymus informacija pateikiama ne tik per aiškias, struktūruotas žinias, bet ir akcentuojant daugybę svarbių žmogiškų dalykų (svarbių ir vaikui, ir tėvams). Aptarėme išsamų sunkumų požymių sąrašą, gavome aiškius ir konkrečius praktinius, metodinius patarimus, kaip padėti vaikui, kaip organizuoti jo mokyklinį ir namų gyvenimą, kad visiems būtų lengviau. Esu tikrai labai dėkinga p. Linai už šiuos mokymus, žinias ir teisingų akcentų sudėliojimą – mano požiūryje į vaiko “problemą” įvyko labai didžiulis (gal net esminis) lūžis, ir daug kas dabar atrodo daug paprasčiau, sakyčiau, net gyventi tapo daug ramiau. :)Labai rekomenduoju visiems skaitymo/rašymo sunkumus patiriančių vaikų tėvams bei mokytojams.

(2018-02-07)


p. Rasa

Norėčiau padėkoti Jūsų tarnybos logopedei Linai Narkevičienei už iniciatyvą surengti mokymus tėvams ir aišku už puikiai išdėstytą temą. Mokymų metu gavau daug praktiškų patarimų, tai leido pakeisti požiūri į savo sūnaus sunkumus. Šie mokymai turėjo taip pat nemažai naudos iš psichologinės pusės, nes radau daug atsakymų net nesikreipiant į psichologinę pagalbą teikiančius specialistus. Tikiuosi ir ateityje Jūsų tarnyba organizuos tėvams naudingus mokymus.

(2018-02-07)


p. Virmantas 

Sausio 22 ir 29 dienomis dalivavau mokymuose tevams “Pagalba vaikui patirianciam skaitymo, rasymo sunkumu”. Noriu pasidziaugti ir padekoti, kad tokie mokymai buvo surengti, nes ziniu apie siuos sutrikimus mazai, o ypac vertingi suzinoti nauji pagalbos budai, strategijos, bei ju taikymas. Manau, siek tiek truko laiko pasigilinti i kai kurias temas, isgirsti daugiau kitu patirciu. Nuosirdi padeka mokymus inicijavusiai, bei siltai ir stropiai vedusiai logopedei Linai Narkevicienei.

(2018-02-01)


p. Ramunė

Norėčiau padėkoti jūsų tarnybos darbuotojoms ir pasakyti keletą gražių žodžių apie jų sunkų darbą.
Pirma, labai malonu, kad viešam sektoriuje DAR yra tokių puikių, malonių, besišypsančių ir be abejo, kompetatingų darbuotojų! Konkrečiai kalbu apie logopedę Kristiną Domeikienę, psichologę Katažyną Eismontaitę ir spec. pedagogę Rimą Virketienę. Su kitomis specialistėmis bendrauti neteko, tad geru žodžiu galiu paminėti tik šias puikias darbuotojas.
Labai malonu, kada tave, o svarbiausia, tavo vaiką, pasitinka su nuoširdžia (ne dirbtina) šypsena, į vaiką žiūri kaip į asmenybę, o  ne į darbo subjektą. Susitikimu metu, visos specialistės su sūnumi dirbo nuoširdžiai, kruopščiai ir atsakingai. Man, kaip mamai, stebint viską iš šono, mano vaikas šių specialisčių aplinkoje jautėsi puikiai ir tikrai gan drąsiai. Tas mane labai džiugina, nes man gan dažnai baisus sūnaus naujas kontaktas su nepažįstamu žmogumi. Bet susitikimai buvo draugiški, šilti, geranoriški ir negąsdinantys manęs, jog galbūt niekas čia nesigilins į mano vaiko problemas. Paviršutiniškai viską apžvelgs, kad kuo greičiau galėtų mus išleisti 🙂 Tačiau tikrai klydau. Specialistės puikios, malonios, paslaugios, išklausančios ir įsiklausančios!!! Tai tikrai labai svarbu .Labai džiaugiuosi, kad abu su sūnumi gavome tokią galimybę susipažinti su maloniomis specialistėmis. Tariu joms didelį ir nuoširdų AČIŪ už malonų bendravimą, už paslaugumą, už visakeriopą pagalbą, už pastangas, už išklausimą ir patarimų davimą, už nuoširdžias šypsenas. Už jų sunkų darbą. AČIŪ jums, gerbiamosios, labai labai. Tikiuosi ateityje, jei dar tektų kreiptis į šią tarnybą, bendrauti teks vėl tik su jumis. Sėkmės jums darbuose, kantrybės, neblėstančių šypsenų ir gražių dienų 🙂

(2017-05-15)


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą