Naujienos

INFORMACIJA DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS PRITAIKYMŲ 2022–2023 m.m.

Vadovaujantis BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas (t.y. mokinys, buvęs mokinys ir eksternas) mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki lapkričio 24 dienos. Vilniaus miesto mokyklos, kuriose mokosi 12 klasės (IV gimnazijos klasės) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki 2022 m. spalio 31 d. Vilniaus pedagoginei psichologinei tarnybai (toliau – Tarnyba) turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Skaityti toliau »

Įvyko Erasmus+ projekto ,,Pozityvus jaunimo potencialas” rezultatų sklaidos konferencija “Pozityvus jaunimo potencialas ir problemos. Integruota prevencija, paremta tyrimais ir praktika.”

  2022 m. spalio 25 d. Vilniuje, viešbutyje “Domus Maria” didžiojoje salėje vyko tarptautinio Erasmus+ projekto ,,Pozityvus jaunimo potencialas” (2019-1-MTO1-KA201-051251) rezultatų sklaidos konferencija “Pozityvus jaunimo potencialas ir problemos. Integruota prevencija, paremta tyrimais ir praktika.”

Skaityti toliau »

Įvyko seminaras „Psichologų, socialinių pedagogų ir ugdymo aplinkos vaidmuo mokinių netinkamo elgesio diagnozavime ir intervencijoje“

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba ir Lazdijų švietimo centras įgyvendindami Vilniaus šeimos ir vaiko gerovės plėtros 2021-2025 m. veiksmų planą 2022 m. spalio 5-7 d. organizavo mokymus Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigų psichologams ir socialiniams pedagogams „Psichologų, socialinių pedagogų ir ugdymo aplinkos vaidmuo mokinių netinkamo elgesio diagnozavime ir intervencijoje“.

Skaityti toliau »

“MANO VAIKAS – DARŽELINUKAS”

  “Darželio lankymo pradžia – svarbus įvykis tiek vaikams, tiek jų tėveliams. Tikėtina, kad kyla daug klausimų, gali atsirasti nemažai įtampos, nerimo. Svarbu suprasti, kad šiuo laikotarpiu tai – natūrali būsena, kurią išgyventi padės šie patarimai” – kviečiame skaityti rekomendacijas bei dalintis jomis su tėveliais, šį rudenį išleidusiais vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

Skaityti toliau »

Skirkite 1.2% GPM VILNIAUS PEDAGOGINEI PSICHOLOGINEI TARNYBAI

Mes bendradarbiaujame su:

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą