Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto priemonių plano Dėl kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams 2.2. priemonę, parengė metodinę medžiagą ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams. Metodinės medžiagos paskirtis – plėsti ikimokyklinio ugdymo pedagogų žinias ir įgūdžius, siekiant kuo anksčiau atpažinti galimus vaiko raidos ir kitus sutrikimus, įgalinti pedagogus kuo anksčiau tinkamai organizuoti vaiko ugdymą. 

Metodinę medžiagą ir naudingą informaciją rasite šioje specialiai tam sukurtoje elektroninėje platformoje.

Kviečiame skaityti, aktyviai domėtis ir dalintis su tais, kuriems ši informacija gali būti naudinga.


PSICHOSOCIALINĖ RAIDA

MOTORINĖ RAIDA

PAŽINTINĖ RAIDA

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą