VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS (VPPT) RENGINIŲ IR SUSITIKIMŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS PLANAS

2023 m. KOVO mėn.


Visi numatyti renginiai vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą su įjungta vaizdo kamera. Nuorodas į numatytus renginius mokyklos gaus atskira žinute 1-2 dienos iki renginio.

 

Eil. nr. Renginys Diena Laikas Vieta Organizatoriai
1. Metodinis pasitarimas ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams 2 d. 1300-1500 VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė
2.  Mokyklų psichologų konsultavimo atvejų aptarimo grupė 6 d.

20 d.

1400-1530 VPPT
gyvai
J. Šabliauskienė
3. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas 8 d. 1300-1430 VPPT
nuotolinis
A. Miga
4. Atvejų aptarimo grupė mokyklų specialiesiems pedagogams 8 d. 1400-1500 VPPT
nuotolinis
J. Stankevičienė
D. Mikelėnaitė-Laukienė
5. Mokytojo padėjėjų mokymo programa Vilniaus m. bendrojo ugdymo mokyklų (išskyrus ikimokyklines įstaigas) padėjėjams

Dalyvių skaičius ribotas. Grupė jau surinkta.

14 d.

20 d.

21 d.

28 d.

1500-1715 VPPT
nuotolinis
A. Kisielienė
J. Šabliauskienė
J. Jurkutė
6. Pradinių mokyklų psichologų metodinis susitikimas 13 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
I. Matulionienė
7. Įtraukiojo ugdymo atvejų aptarimo grupė

Registracija: https://forms.gle/iHWup3rdGmqyP6J49

15 d.
1400-1530 VPPT
nuotolinis
V. Voišnienė
N. Guogė
Ž. Fultinavičienė
J. Stankevičienė
8. Atvejų aptarimo grupė specialiesiems pedagogams, dirbantiems ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 15 d. 1300-1430 VPPT
nuotolinis
A. Bidvienė
Z. Vaškelienė
R. Virketienė
9. Mokyklų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 16 d. 14001600 VPPT
nuotolinis
A.Zacharevičienė
10. Mokyklų logopedų atvejų aptarimo grupė 16 d. 1100-1300 VPPT
nuotolinis
Ž. Fultinavičienė
B. Žalienė
11. Progimnazijų psichologų metodinis pasitarimas 20 d. 1600-1730 VPPT
nuotolinis
A. Skališiutė
12. Gimnazijos psichologų metodinis 27 d. 1500-1700 VPPT
nuotolinis
V. Voišnienė
13. Mokyklų mokytojų padėjėjų atvejų aptarimo grupė 28 d. 1830-2000 VPPT
nuotolinis
A. Kisielienė
14.  Socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 29 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
N. Guogė
15. Atvejų aptarimo grupė ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedams

(Ugdymo įstaigos konkrečią datą ir laiką gaus atskira žinute)

1300-1500 VPPT
nuotolinis
K. Domeikienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą