VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS (VPPT) RENGINIŲ IR SUSITIKIMŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS PLANAS

2021 m.  SPALIO mėn.


Visi numatyti renginiai vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą su įjungta vaizdo kamera. Nuorodas į numatytus renginius mokyklos gaus atskira žinute 1-2 dienos iki renginio.

 

Eil. nr. Renginys Diena Laikas Vieta Organizatoriai
1. Mokyklų psichologų konsultavimo atvejų aptarimo grupė
4 d.
1400-1530 VPPT
nuotolinis

J. Šabliauskienė

Registruotis el. paštu jolanta.sabliauskiene@vilniausppt.lt iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (vietų skaičius ribotas)

2.    Ikimokyklinių ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas 6 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
I. Blažienė
3. Metodinis pasitarimas ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams 7 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė
4. Pradinių mokyklų psichologų metodinis būrelis 11 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
I. Matulionienė
5. Atvejų aptarimo grupė specialiesiems pedagogams (II) 13 d. 1300-1350 VPPT
nuotolinis
Spec. pedagogai
6.     Progimnazijų psichologų metodinis pasitarimas 18 d. 1600-1730 VPPT
nuotolinis
A. Skališiutė
7. Mokymai mokytojų padėjėjams 12 d.

14 d.

18 d.

19 d.

1800-2015 VPPT
nuotolinis
A. Kisielienė

J. Jurkutė

J. Šabliauskienė

Registracija: https://forms.gle/cAPv4qMoJqTwrSgc8

8. Įtraukiojo ugdymo atvejų aptarimų grupė 20 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
N.Guogė
R. Raguotienė
Ž. Fultinavičienė
9.    Atvejų aptarimo grupė mokyklų logopedams 21 d. 1000-1200 VPPT
nuotolinis
L. Narkevičienė
Ž. Fultinavičienė
10.    Mokyklų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 21 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė
11. Mokyklų psichologų asistentų
konsultavimo atvejų aptarimo
grupė
22 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
I. Pajarskaitė

Registruotis el. paštu indre.pajarskaite@vilniausppt.lt iki 2021 m. rugsėjo 30 d., vietų skaičius ribotas (iki 10 žmonių)

12.    Gimnazijos psichologų metodinis būrelis 25 d. 1600-1800 VPPT
nuotolinis
V. Voišnienė
13. Pradinių klasių mokytojų, dirbančių su įvairiapusį raidos sutrikimą turinčiais mokiniais, aptarimo grupė 27 d. 1400-1500 VPPT
nuotolinis
Spec. pedagogai
14. Mokyklų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 27 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
N. Guogė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą