VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS (VPPT) RENGINIŲ IR SUSITIKIMŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS PLANAS

2023 m. SPALIO mėn.


Visi numatyti renginiai vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą su įjungta vaizdo kamera. Nuorodas į numatytus renginius mokyklos gaus atskira žinute 1-2 dienos iki renginio.

 

Eil. nr. Renginys Diena Laikas Vieta Organizatoriai
1. Mokyklų psichologų konsultavimo atvejų aptarimo grupė 2 d.

16 d.

1400-1530 VPPT salė
gyvai
J. Šabliauskienė
2. Pradinių mokyklų psichologų metodinis pasitarimas 9 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
I. Matulionienė
3. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas 11 d. 1300-1430 VPPT
nuotolinis
A. Miga
4. Atvejų aptarimo grupė mokyklų specialiesiems pedagogams 11 d. 1400-1500 VPPT salė
gyvai
J. Stankevičienė
D. Mikelėnaitė-Laukienė
O. Labanauskienė
5. Progimnazijų psichologų metodinis pasitarimas 16 d. 16001730 VPPT
nuotolinis
A. Skališiutė
6. Metodinis pasitarimas ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams 19 d.
1300-1500 VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė
7. Mokyklų logopedų atvejų aptarimo grupė 19 d. 1000-1200 VPPT
nuotolinis
Ž. Fultinavičienė
L. Narkevičienė
8. Mokyklų psichologų asistentų atvejų aptarimo grupė

Registracija: indre.pajarskaite@vilniausppt.lt

20 d. 1300-1430 VPPT salė

gyvai

I. Pajarskaitė
9. Gimnazijos psichologų metodinis 24 d. 1500-1700 VPPT
nuotolinis
V. Voišnienė
10. Socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 25 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
N. Guogė
11. Atvejų aptarimo grupė ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedams

Svarbu: kiekviena ugdymo įstaiga gaus asmeninius pakvietimus-nuorodas

Konkrečią datą ir laiką darželis gaus atskira žinute VPPT
nuotolinis
K. Domeikienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą