VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS (VPPT) RENGINIŲ IR SUSITIKIMŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS PLANAS

2024 m. GEGUŽĖS mėn.


Visi numatyti renginiai vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą su įjungta vaizdo kamera. Nuorodas į numatytus renginius mokyklos gaus atskira žinute 1-2 dienos iki renginio.

 

Eil. nr. Renginys Diena Laikas Vieta Organizatoriai
 1. Metodinis pasitarimas ikimokyklinių įstaigų
socialiniams pedagogams
2 d. 1300-1500 VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė
2. Mokyklų psichologų konsultavimo atvejų aptarimo grupė

Grupė uždara

6, 20 d. 1400-1530 VPPT
gyvai
J. Šabliauskienė
3. Mokytojų padėjėjų mokymai

Grupė suformuota

7, 8, 13, 14 d. 830-1300 VPPT salė
gyvai
D. Mikelėnaitė Laukienė,
L. Narkevičienė,
V. Kašubienė,
J. Šabliauskienė
4. Atvejų aptarimo grupė mokyklų specialiesiems pedagogams 8 d. 1400-1500 VPPT nuotolinis J. Stankevičienė
O. Labanauskienė
5. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas 8 d. 1300-1500 VPPT
gyvai
(Žvejų g.  14)
A. Miga
6. Supervizija Gyvenimo įgūdžių programos vedėjams

Nuoroda bus atsiųsta ugdymo įstaigos el. paštu.(Vilniaus Antakalnio gimnazija, Vilniaus Jezuitų gimnazija, Vilniaus V. Kačialovo gimnazija)

13, 27 d. 1500-1630 VPPT
nuotolinis
Dr. I. Blažienė
A. Zacharevičienė
7. Psichologų asistentų atvejų aptarimo grupė

Grupė uždara (dėl dalyvavimo kreiptis indre.pajarskaite@vilniaus ppt.lt)

17 d. 830-1000 VPPT salė
gyvai
I. Pajarskaitė
8. Progimnazijos psichologų metodinis pasitarimas 20 d. 1500-1700 VPPT
nuotolinis
V. Voišnienė
9. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų socialinių pedagogų iniciatyvinės grupės susitikimas dėl metodinės priemonės kūrimo 22 d. 1300-1500 VPPT salė
gyvai
A. Zacharevičienė
10. Gimnazijos psichologų metodinis pasitarimas 27 d. 1500-1700 VPPT
nuotolinis
V. Voišnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą