PROGRAMA „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ 

 

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa. Pagrindinis programos tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.

Programą sudaro trys pakopos:

 1. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?
 2. Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų? *
 3. Kaip kalbėti su paaugliais? *
  * II ir III dalyje galima dalyvauti tik baigus I dalies mokymus.

 

I dalies užsiėmimų turinys:

 • Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
 • Vaikų ir savo jausmų pasaulio pažinimas ir supratimas.
 • Tinkama jausmų išraiška.
 • Aiškių ribų (taisyklių) ir reikalavimų vaikams nustatymas.
 • Netinkamo elgesio keitimas be prievartos.
 • Vaikų skatinimas bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti konfliktus.
 • Vaikų savarankiškumo ugdymas.
 • Vaikų išlaisvinimas nuo jiems primestų vaidmenų ir jų savigarbos stiprinimas.
 • Pagalba formuojant pozityvųjį, realųjį „AŠ“ ir pasitikėjimą savimi.

Mokymosi forma: Mokomosios grupės tėvams ir auklėtojams.

Mokymosi metodai: Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai: psichologiniai pratimai, įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų darbus.

Vienos dalies programos trukmė: 10-12 užsiėmimų po 3-4 valandas.

Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.

Grupės dydis: 12-15 dalyvių.

Registracija: tel.: (85) 265 0908, el. paštu: rastine@ppt.vilnius.lm.lt


 

BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA

 

Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius.

Programos uždaviniai:

 • suteikti žinių apie skirtingo amžiaus vaikų raidos ypatumus ir poreikius, problemines vaikų ugdymo situacijas, jų įveikimo galimybes, pozityvius drausminimo būdus, vaikų ir tėvų teises, pareigas ir atsakomybę;
 • tobulinti tėvų bendravimo su vaikais įgūdžius, gebėjimą tinkamai suvokti vaikų poreikius ir numatyti jų tenkinimo galimybes;
 • formuoti nuostatą siekti pozityvių santykių šeimoje, skatinti sąmoningai rinktis ir taikyti tinkamus vaikų auklėjimo būdus.

Programoje nagrinėjamos temos:

 1. Vaiko raidos ypatumai
  • Vaikystė, paauglystė: fizinė, emocinė, socialinė ir kognityvinė vaiko raida, svarbiausi vaiko ir paauglio poreikiai bei jų pokyčiai.
  • Suaugusio asmens ir vaiko psichologijos skirtumai ir dermės paieška.
 1. Tarpasmeniniai santykiai šeimoje
  • Efektyvaus tarpusavio bendravimo prielaidos: savęs pažinimas, savo jausmų, emocijų,  atpažinimas ir valdymas, empatija, aktyvus klausymas.
  • Problemų sprendimas ir konfliktų valdymas.
  • Tėvų asmeninio pavyzdžio įtaka vaiko elgesiui ir asmenybės raidai.
  • Vaikų auklėjimo stiliai: atlaidus, valdingas, autoritetingas, atsiribojęs.
  • Vaikų netinkamo elgesio priežastys ir jo valdymo būdai.
  • Pozityvus drausminimas: ribų nustatymas, natūralios ir loginės pasekmės, skatinimas ir drausminimas.
  • Konkurencija tarp brolių ir seserų.
  • Tėvų vaidmuo kuriant pozityvų bendravimą šeimoje.
 1. Probleminės vaiko ugdymo situacijos
  • Smurto prieš vaikus rūšys, jo įtaka tolesnei vaiko raidai.
  • Vaikų ir paauglių delinkventinis elgesys: melavimas ir vagiliavimas, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir kt.
  • Vaikų mokymosi sunkumai, mokyklos nelankymas, bendravimo su bendraamžiais problemos ir kitos su mokykliniu gyvenimu susijusios problemos. Švietimo pagalbos teikimo vaikams galimybės.
  • Tėvų tarpusavio konfliktų bei skyrybų poveikis vaiko psichologinei gerovei.
 1. Teisinė informacija

Mokymosi forma: Mokomosios grupės tėvams

Mokymosi metodai: Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų darbus.

Programos  trukmė: 20 valandų, vieno užsiėmimo (susitikimo) trukmė ne trumpesnė kaip 2 ir ne ilgesnė kaip 6 valandos.

Užsiėmimų dažnumas: 1-2 kartus per savaitę.

Grupės dydis: 8-10  dalyvių.

Registracija: tel.: (85) 265 0908, el. paštu: rastine@ppt.vilnius.lm.lt

Susiję dokumentaiVilniaus m. savivaldybės  administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 30-1916 patvirtintas ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS reglamentuoja bendravimo su vaikais tobulinimo kursų Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje gyvenantiems tėvams (globėjams, rūpintojams), kuriuos teismas už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) 181 ir 181¹ straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus įpareigojo išklausyti kursus, rengimo užtikrinimą, vykdymą ir apmokėjimą. Kiti dokumentai: BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS.


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą