SKIRKITE 1.2% GPM – TAPKITE MŪSŲ BENDRAŽYGIU

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba maloniai prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1.2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

Kviečiame prisidėti, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikams prieinamumą, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų ir mokinių ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant jiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigoms reikalingą konsultacinę, ekspertinę ir informacinę pagalbą.

Paremti pervedant 1.2% pajamų mokesčio dalį, galite elektroniniu būdu, prisijungę prie elektroninio deklaravimo sistemos ir užpildžius formos FR0512 versiją 04

Reikalingi duomenys:

 • Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • Paramos gavėjo kodas: 195471932;
 • Adresas: A. Vivulskio g. 2a , LT-03220, Vilnius

Formą bei instrukciją, kaip ją pildyti, galima rasti čia.

Pildant FR0512(2) formoje nurodyti:

 • 1-4 laukeliuose savo duomenis
 • 5 laukelyje „Mokestinis laikotarpis“: 2023
 • 6S laukelyje pažymėkite „X“
 • E1 laukelyje „Gavėjo tipas“: pasirinkite 2
 • E2 laukelyje „Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašykite: 195471932
 • E3 laukelyje „Mokesčio dalies paskirtis“: nurodyti nebūtina
 • E4 laukelyje „Mokesčio dalies dydis (procentais)“: nurodykite iki 1.2% (pasirinktinai, kiek procentų norite paskirti)
 • E5 laukelyje „Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio*****“: jei norite galite nurodyti ilgesnį paramos laikotarpį, pvz. iki 5 metų

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą mūsų tarnybai


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą