DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

 

Kada tėvai (globėjai, rūpintojai) gali registruotis į Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – Tarnybą) pirminiam (pakartotiniam) vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) įvertinimui?

 

Vaiką SUP poreikių vertinimui tėvai (globėjai, rūpintojai) registruoja telefonu (8-5) 265 0908 tuomet, kai turi ugdymo įstaigos parengtus dokumentus:

  • švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo (5 priedas),
  • klasės ar dalykų mokytojų užpildytą, anketą (mokiniams) (2 priedas),
  • stebėjimo kortelę (ikimokyklinio amžiaus vaikams) (1 priedas),
  • sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (6 priedas),
  • ugdymosi pasiekimų aprašą, jei mokinys (vaikas) vertinamas pakartotinai (3 priedas).

Daugiau informacijos apie SUP vertinimo tvarką Tarnyboje galite rasti spustelėję čia.

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ


 

Ar Tarnyboje teikiamos paslaugos (SUP vertinimas, konsultavimas) yra mokamos?

 

Tarnyboje vertinami asmenys nuo 3 iki 18 metų (turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje), kurie gyvena Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje ir yra ugdomi Vilniaus m. savivaldybės mokyklose, vaikų globos įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba. Paslaugos teikiamos nemokamai. Atlikus vaiko SUP vertinimą, gavus Tarnybos parengtus dokumentus ir esant poreikiui – vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai), su vaiku dirbantys pedagogai bei švietimo pagalbos specialistai gali kreiptis į Tarnybą dėl nemokamų konsultacijų vaiko ugdymo klausimais.

Daugiau informacijos apie specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo tvarką Tarnyboje galite rasti spustelėję čia. Apie galimybę konsultuotis Tarnyboje skaitykite čia.

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ


 

Persikėlėme iš kitos Lietuvos vietovės ir vaikas pradeda lankyti ugdymo įstaigą Vilniaus mieste. Turime galiojančią pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/ pakartotinio įvertinimo. Ar šiuos dokumentus turime pristatyti į naująją ugdymo įstaigą ar reikalingas vaiko vertinimas Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje?

 

Jei turite galiojančią pažymą, kurią išdavė bet kuri kita Lietuvos rajono (miesto) pedagoginė psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba – vaikui pakartotinai vertintis Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nereikia. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar turimoje pažymoje nurodyta, kuriais mokslo metais vaikui reikalingas pakartotinis vertinimas.


 

Ugdymo įstaigą, kurioje mokosi vaikas, aptarnauja ne Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, tačiau norėtume, kad vaiko SUP būtų įvertinti būtent Vilniaus mieste. Ar galime kreiptis į Vilniaus PPT ir registruoti vaiką vertinimui?

 

Ne, dėl vaiko SUP vertinimo turite kreiptis į Tarnybą, kuri aptarnauja Jūsų ugdymo įstaigą. Vilniaus PPT vertinami asmenys nuo 3 iki 18 metų (turintys specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje), kurie gyvena Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje ir yra ugdomi Vilniaus m. savivaldybės ugdymo mokyklose, vaikų globos įstaigose, kurių steigėja yra Vilniaus savivaldybės taryba. 

Daugiau informacijos apie specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo tvarką Tarnyboje galite rasti spustelėję čia.

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ


 

Ar galime kreiptis į Tarnybą dėl mokamų paslaugų gavimo, pavyzdžiui, vaiko raidos vertinimo DISC metodika ar vaiko intelektinių gebėjimų vertinimo WISC-III metodika rengiant dokumentus vaiko neįgalumo nustatymui?

 

Tarnybos specialistai mokamų paslaugų šiuo metu neteikia. Vaiko specialieji ugdymosi poreikiai Tarnyboje vertinami tik nukreipus ugdymo įstaigai, parengus reikiamus dokumentus ir gavus tėvų sutikimą. 


 

Turima vaiko neįgalumo pažyma baigia galioti, ruošiami dokumentai jos pratęsimui. Ar reikalingas pakartotinis vaiko SUP vertinimas Tarnyboje, kad neįgalumo pažyma būtų pratęsta?

 

Jei tarnybos išduota SUP pažyma yra galiojanti, pakartotinai atvykti vertinimui į Tarnybą nereikia. Jei išduotos pažymos galiojimas pasibaigęs, specialusis ugdymas nutrūkęs ir reikalingas vaiko pakartotinis įvertinimas – ugdymo įstaigos, kurioje mokosi vaikas Vaiko gerovės komisija turi parengti reikiamus dokumentus su kuriais tėvai (globėjai, rūpintojai) registruojasi Tarnyboje pakartotiniam įvertinimui.


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą