Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, įsteigta 1996 m. birželio mėn. 1 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.124, yra Vilniaus m. savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą Vilniaus m. vaikams ir mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams bei ugdymo įstaigoms. 

Tarnyba siekia didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir mokymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą ir psichologinį atsparumą, keldama sau šiuos uždavinius: 

  • kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP), psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, rekomenduoti optimalią ugdymo vietą ir formą;
  • stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
  • padėti mokykloms užtikrinti kokybišką SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą;
  • teikti reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams.

Tarnybos specialistai teikia individualią ir grupinė pagalbą dirbdami komandos principu bei bendradarbiaudami su mokyklomis, kitomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vykdydama savo veiklą Tarnyba vadovaujasi socialiai atsakingos įstaigos principais. Susipažinkite su VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA.  


 

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, trumpasis pavadinimas: Vilniaus PPT.

Tarnybos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Tarnybos priklausomybė: Vilniaus m. savivaldybės įstaiga.

Tarnybos veiklos koordinatorius: Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo padalinys.

Švietimo įstaigos tipas: pedagoginė psichologinė tarnyba.

Švietimo įstaigos grupė: švietimo pagalbos įstaiga.

Tarnybos juridinio asmens kodas: 195471932.

Tarnybos adresas: A. Vivulskio g. 2A, LT-03220 Vilnius.

Tarnybos telefonai: registratūra (8-5) 265 0908; raštinė (8-5) 265 0912.


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą