TARPTAUTINIO ERASMUS+ PROJEKTO „ATSPARUMAS“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS RUMUNIJOJE.

2018 balandžio 16-21 dienomis Brašove (Rumunija) vyko trečiasis Erasmus+ programos remiamo projekto „ATSPARUMAS“partnerių susitikimas, kurio metu buvo apžvelgtos partnerių iš  Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos atliktos projekto veiklos, peržiūrėta partnerių paruošta Vadovo medžiaga, aptartos projekto sklaidos galimybės ir įvairovė.

Projekto partneriai dalyvavo mokymuose apie pozityviąją prevenciją, paauglių rizikingą elgesį, susipažino su gerąja Rumunijos patirtimi vykdant prevencinį darbą mokyklose. Mokymuose dalyvavo 10 Vilniaus PPT specialistų: 8 psichologai ir 2 socialiniai pedagogai.

Vizito metu  VPPT specialistai susipažino su Rumunijos valstybės švietimo politika ir kai kuriomis valstybinėmis įstaigomis, dirbančiomis vaiko, šeimos gerovės srityje bei nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis įvairaus pobūdžio prevencinę veiklą.

Vizito metu lankėmės Brašovo ir Bran miestelio bendrojo  ugdymo įstaigose. Aplankėme du nevyriausybinius dienos centrus. Vienas iš aplankytų centrų daug užimtumo  veiklų organizuoja  žmonėms sergantiems šizofrenija. Dienos centras „Diaconia” skirtas labai skurdžiai gyvenantiems romų tautybės vaikams. Vaikai dienos centre ruošia pamokas, mokosi gyvenimo įgūdžių, švenčia gimtadienius ir kitas šventes. Labai svarbu tai, kad vaikai šiame centre gauna šilto maisto, yra aprūpinami būtinomis priemonėmis. Dienos centro darbuotojai teikdami pagalbą vaikams  glaudžiai bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, kuriose mokosi vaikai. Dienos centro patalpose vyksta užsiėmimai ir tėvams. Užsiėmimų metu tėvai mokomi tėvystės ir socialinių įgūdžių.

Vizito metu  išklausėme daug pranešimų, kuriose  buvo pristatomos įvairios įstaigos, teikiančios pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, linkusiems į rizikingą elgesį vaikams ir pan.

Policijos pareigūnai pristatė prevencinę policijos veiklą. Rumunijos policija turi 3 nacionalines programas ir dirba su visa bendruomene. Policijos pareigūnai vykdo prevencines programas net ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Rumunijoje nėra valstybinės lytiškumo ugdymo programos. Su viena iš vykdomomų lytiškumo ugdymo programų supažindino nevyriausybinės organizacijos savanorės pravesdamos visiems projekto dalyviais seminarą/ diskusiją.

Rumunijoje, vykdant prevencines veiklas, labai svarus yra savanorių indelis. Kiekviena įstaiga, pristatinėdama savo veiklas, džiaugėsi aktyviu savanoriu darbu.

Laisvu nuo darbų metu tarnybos specialistai susipažino su Brašovo miesto istorija, lankydamiesi miesto istorijos muziejuje, vaikštinėdami senamiesčio gatvėmis. Vizito metu aplankyta legendomis apipinta Drakulos pilis bei viena iš gražiausių Europoje Peles pilis.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą