METODINĖ PAGALBA IR KONSULTAVIMAS

Tarnybos specialistai teikia individualią ir grupinę konsultacinę bei metodinę pagalbą pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams vaiko pažinimo, SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų (mokinių) ugdymo bei jo organizavimo klausimais.

Tarnybos specialistai konsultuoja:

  • pedagogus vaikų ugdymo klausimais;
  • pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo SUP, psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų turintiems vaikams;
  • Vaiko gerovės komisijos narius ir pedagogus įtraukiojo ugdymo klausimais;
  • pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus psichologinių, asmenybės ir (ar) ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijų laiką būtina suderinti su Tarnybos specialistais.

Švietimo pagalbos specialistams organizuoja sudėtingesnių atvejų aptarimo grupes, metodinius renginius. Daugiau informacijos apie renginius rasite Vilniaus PPT einamojo mėnesio renginių ir susitikimų ugdymo įstaigų pedagogams plane (žiūrėti planą).

 


 

ŠVIETIMAS

Tarnybos specialistai šviečia visuomenę aktualiais vaiko ugdymo, integravimosi į visuomenę klausimais ir rengia:

 


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą