Tarnybos specialistai skaito paskaitas mokyklose ir tarnyboje. Paskaitų temos gali būti parengtos pagal mokyklos pageidavimus arba pasirenkamos pagal siūlomas temas.

SIŪLOMOS PASKAITŲ TEMOS:

 • Specialiųjų poreikių vaikas bendrojo lavinimo mokykloje;
 • Patyčios ir smurtas tarp bendraklasių. Klasės auklėtojo vaidmuo;
 • Pedagogų nekonfliktiško bendravimo su mokiniais galimybės pradinėse klasėse;
 • Ankstyvasis rašymo ir skaitymo sunkumų atpažinimas;
 • Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai;
 • Vaikų, turinčių Dauno sindromą, ugdymo ypatumai;
 • Vaikų psichologinis atsparumas ir ugdymo formos;
 • Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas
 • Smurto prieš vaikus prevencija (tėvams);
 • Priekabiavimas mokykloje (socialiniams pedagogams);
 • Priekabiavimo prevencija mokykloje;
 • Agresyvus mokinys mokykloje;
 • Sudėtingų pedagoginių – psichologinių situacijų valdymas. Mokinio savižudybė;
 • Specialaus ugdymo organizavimas ugdymo įstaigoje;
 • Netinkami vaikų elgesio tikslai.

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą