NAUDINGA INFORMACIJA KARANTINO METU: TESĖS AKTAI, DARBO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SIŪLYMAI


TEISINĖ INFORMACIJA:

 1. Įsakymas dėl 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo (skaityti daugiau)
 2. Įsakymas dėl socialinės-pilietinės veiklos 2020–2021 mokslo metais (skaityti daugiau)
 3. Įsakymas dėl 2020-2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo (skaityti daugiau)
 4. Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną (skaityti daugiau)
 5. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. Kovo 28 d. Įsakymo nr. V- 552 „dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (skaityti daugiau)
 6. Jei karantino metu baigiasi nustatytas negalios terminas (skaityti daugiau)
 7. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ (skaityti daugiau)
 8. Dėl LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimo (skaityti daugiau)
 9. Naujus teisės aktus galite rasti: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisinės informacijos skiltyje ir Nacionalinės švietimo agentūros teisės aktų skiltyje 

 

REKOMENDACIJOS DARBO ORGANIZAVIMUI NUOTOLINIU BŪDU:

 1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (2020 m. kovo 16d.) (skaityti) 
 2. “Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams ir tėvams” (skaityti)
 3. Nacionalinės švietimo agentūros nuotolinio mokymo informacinis puslapis mokykloms (skaityti)
 4. Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas (skaityti)
 5. Vaikystės sodo ir Karalienės Mortos mokyklos „Darželių ir mokyklų perkėlimo į virtualią erdvę rekomendacijos“ (skaityti)
 6. Vilniaus privačios gimnazijos straipsnis „Ne per vieną naktį, o metus kurta virtuali mokykla karantino laikotarpiu taps tikru išsigelbėjimu“ (skaityti)

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS, PEDAGOGAMS, TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS):

 1. Švietimo naujienų svetainė (žiūrėti)
 2. Filmukas apie koronavirusą „Istorija vaikams“ (žiūrėti)
 3. Skaitymo, rašymo, skaičiavimo užduotėlės, idėjos judriems ir vaidmenų žaidimams, smulkiosios motorikos lavinimas, virtualios kelionės „Darželinukai mokosi žaisdami“ (žiūrėti)
 4. Psichologės Jūratė Baltuškienė straipsnis: „Netinkamą vaiko elgesį išprovokuoja stiprios emocijos, kylančios ir dėl karantino“ (skaityti)
 5. Vaizdo įrašas „Karantinas ir mūsų poreikiai“ (žiūrėti) 
 6. Nuotolinio ugdymo(si) programa „Menas priimti, išgirsti ir suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“ (skaityti daugiau)
 7. Pagalbos įvykus patyčioms mokykloje efektyvinimas (skaityti daugiau)
 8. Filmukai, kuriuose pateikiama gramatika vaikams suprantama kalba (1), (2), (3), (4), (5), (6)
 9. Logopedo patarimai: garsų tarimo mokymas(is) namuose (skaityti daugiau)
 10. Pagalbos mokiniui specialistų ir pedagogų sukurtų priemonių bei kitos naudingos informacijos svetainė (žiūrėti)

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą