Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai 2019-2020 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendiname projekte „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001), finansuojamame iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Šio projekto metu 18 Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojų dalyvavo mokymuose, kuriuose susipažino su socialinės atsakomybės bei socialiai atsakingos įstaigos veiklos principais, konsultavosi socialinės atsakomybės ataskaitos rengimo klausimais. Projekto rezultatas – parengta VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA.


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą