1. Dėl Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo
2. Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-10-10)

3. Dėl pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2007-08-26)

4. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2010-08-13)

5. Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-08-04)

6. Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
7. Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-08-04)

8. Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-08-04)

9. Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-08-04)

10. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo pavyzdinio pareigybės aprašymo
11. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedo pavyzdinio pareigybės aprašymo
12. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo
13. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos surdopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo
14. Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos tiflopedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo patvirtinimo
15. Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2013-08-04)

16. Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriaus patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2014-12-10)

17. Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2013-07-28)

18. Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
19. Dėl mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2006-12-06)

20. Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2005-11-16)

21. Dėl mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2007-04-08)

22. Dėl švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo
23. Dėl Ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą