ĮGYVENDINTOS SOCIALINĖS INICIATYVOS

 

– 2011 –

 • „Žinutė tėvams” – Tarptautinei šeimos dienai paminėti
 • „Žinutė tau” – Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti
 • „Aš ir tu – būkim tolerantiški abu” – Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti

– 2012 –

 • „Žinutė tėvams” – Tarptautinei šeimos dienai paminėti
 • „Auklėti, o ne bausti” – Tarptautinei vaiko teisių konvencijos dienai paminėti

– 2013 –

 • „Žinutė mokytojui” – Tarptautinei mokytojų dienai paminėti
 • „Šeima, kurioje gera…” – Tarptautinei šeimos dienai paminėti

– 2014 –

 • „Būti vaiku, tai…” – Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti 
 • „Padėk bendraamžiams išgyventi artėjančią žiemą” – skirta padėti nukentėjusiems nuo karo ukrainiečių vaikams 
 • „Laiškas nuo angelo sargo” – skirta vaikams, skatinant juos dalintis šviesiomis, teigiamomis mintimis, prisidėti kuriant nepaprastą saldumynų dėžutę

– 2015 –

 • „Žinutė Tau” – skirta veiksmo savaitei „Be patyčių”
 • „Patyčios mokinių akimis” – fokus grupės mokiniams
 • „Tu ne vienas” – Tarptautinei pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėt

– 2016/2017 –

 • Socialinė akcija “Kaip aš jaučiuosi mokykloje”
 • Socialinė akcija „AŠ NEPRITARIU PATYČIOMS, O TU?“

– 2018/2019 –

 • Socialinė iniciatyva „Sulėktuvės“
 • Socialinė akcija ,,DARNI ŠEIMA – PRADŽIŲ PRADŽIA!”, skirta Tarptautinei šeimos dienai paminėti
 • „Pagarbių santykių pica“ skirta savaitei „Be patyčių“ paminėti
 • Akcija ikimokyklinėms įstaigoms ,,Skaitykime, kalbėkime, draugaukime“

– 2020 –

 • „Pagarbių santykių pica“ skirta savaitei „Be patyčių“ paminėti
 • Akcija ikimokyklinėms įstaigoms ,,Skaitykime, kalbėkime, draugaukime“
 • Pilietinė akcija ,,Mano valstybei-30”
 • Socialinė akcija ,,Išgirsk mane” Tarptautinei šeimos dienai paminėti
 • Iniciatyva mokslo metų pabaigai paminėti ,,Įprasminkime patirtis”
 • Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų 7-9 kl. mokinių socialinės reklamos konkursas „Keisdamasis pats – keičiu pasaulį

– 2021 –

 • Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursas „PAGAUK KARALIŠKĄ VAIKYSTĖS SAPNĄ“

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI, PREVENCIJOS PROGRAMOS

 

 • „Pozityvi tėvystė” – narkomanijos prevencijos programa rizikos grupes vaikų tėvams
 • „Nuostatų ir stereotipų apie mergaites tyrimas. Mokomosios medžiagos rengimas”
 • „Pagalba paaugliams bandantiems narkotikus ir jų tėvams”
 • „Moksleivių savižudybių prevencija. Tarpžinybinis bendradarbiavimas”
 • „Priklausomybių prevencija mokykloje”
 • „Klasės vadovo universitetas”
 • „Aš pats lemiu savo gyvenimą” – narkomanijos prevencijos programa rizikos grupės vaikams
 • BPD projektas „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas”
 • BPD projektas „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra”
 • Socializacijos projektas rizikos grupės vaikams „Drauge su vaiku”
 • „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas”
 • Visuomenės sveikatos programa „Sąmoninga tėvystė – svarbus vaiko psichinės sveikatos veiksnys”
 • Visuomenės sveikatos programa „Drauge su vaiku”, skirta vaikų socialinių įgūdžių ugdymui, tėvų švietimui
 • Socialinis projektas „PATS”, skirtas globos namų vaikams
 • BPD „Mokykla tėvams ir auklėtojams” kartu su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus”
 • Comenius Regio – Partnerystės projektas „Auklėjamasis ryšys” programa „GOLDEN 5”

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą