1. Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo
2. Dėl išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo 

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-01-01)

3. Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-01-01)

4. Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-01-01)

5. Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-08-04)

6. Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo
7. Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2011-03-18)

8. Dėl mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo
9. Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-08-04)

10. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, rekomendacijos
11. Dėl Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose patvirtinimo

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą