• Vaikų ir paauglių netinkamas elgesys ir jo korekcijos galimybės
 • Mokinio asmenybės pažinimas
 • Kūrybiškumo ugdymo gairės
 • Vaikas krizėje
 • Savižudybių prevencija mokykloje
 • Konfliktai ir jų sprendimas
 • Efektyvaus bendravimo pagrindai
 • Mergaičių savimonės ir psichologinio atsparumo ugdymas
 • Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai“
 • Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai 1“
 • Psichologų, teikiančių konsultacijas mokiniams ugdymo karjerai klausimais, kvalifikacijos tobulinimo  programa  
 • Gyvenimo įgūdžių lavinimo programa,  programa socialiniams darbuotojams
 • Psichologinio atsparumo ugdymas, programa globos įstaigų auklėtiniams   
 • Komandos formavimas ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas  
 • Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokykloje 
 • Specialiųjų poreikių vaikų ankstyvasis atpažinimas ir pagalbos būdai  
 • Vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimas: kompleksinis darbo modelis  
 • Mokytojo pagalba vaikui, turinčiam emocijų ir elgesio sutrikimų  
 • Mokymo priemonių rengimas ir naudojimas vaikams, turintiems specifinių pažinimo sutrikimų ir kt.

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą