ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI ALGORITMAS


 

INFORMACIJA DĖL TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMŲ 2023–2024 m.m.

 


INFORMACIJA DĖL INDIVIDUALAUS PAGALBOS VAIKUI PLANO (IPP) KŪRIMO 

 

Vilniaus PPT specialistų parengtos metodinės rekomendacijos mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms “INDIVIDUALAUS PAGALBOS PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS” (PDF formatu)

 

Vilniaus PPT specialistų REKOMENDUOJAMA IPP FORMA (Word formatu)

 

Metodinio renginio „Individualus pagalbos planas sunkumus patiriančiam vaikui“ praktinių–kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų plano formų pavyzdžiai

 

Su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistų parengta INDIVIDUALAUS PAGALBOS VAIKUI, KURIAM DIAGNOZUOTAS AUTIZMAS, PLANO FORMA, jo rengimo rekomendacijomis bei kita aktualia metodine medžiaga galite susipažinti SUTRIKUSIOS RAIDOS VAIKŲ KONSULTAVIMO SKYRIAUS TINKLALAPYJE


 

ŠIAULIŲ m. SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINĖS TARYBOS PARENGTOS ŠVIETIMO PAGALBOS FORMOS, PRITAIKYTŲ IR INDIVIDUALIZUOTŲ PROGRAMŲ FORMOS


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą