Vilniaus PPT atlieka vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) įvertinimą ir skiria specialiąją pagalbą. Vaikus SUP įvertinimui registruoja tėvai (globėjai). Daugiau informacijos:

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis dėl vaiko SUP įvertinimo savo iniciatyva. Tokiais atvejais prašome mokyklos Vaiko gerovės komisijos paruošti reikiamus dokumentus apie vaiką iki tėvų registracijos vaiko SUP vertinimui Tarnyboje.

Prašome mokyklų Vaiko gerovės komisijų atsižvelgti į specialiojo ugdymo skyrimo pažymų galiojimo terminą ir laiku nukreipti vaikus į PPT pakartotinam vertinimui. Pasibaigus pažymos galiojimo laikui, specialusis ugdymas nutrūksta. Vaikų registracija pakartotiniam vertinimui (kai reikia pratęsti specialųjį ugdymą) nevykdoma nuo kovo 1 d. iki gegužės 31d.

Jei į ugdymo įstaigą atvyksta vaikas, kurio specialieji ugdymosi poreikiai nustatyti ne Vilniaus PPT, prašome mokyklų Vaiko gerovės komisijų pateikti informaciją apie vaiką Vilniaus PPT (atnešti/atsiųsti 7 formos kopiją).


 

INFORMACIJA VILNIAUS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOMS DĖL SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMO VAIKAMS/MOKINIAMS, ATVYKUSIEMS IŠ UKRAINOS (skaityti)


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą