VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS (VPPT) RENGINIŲ IR SUSITIKIMŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS PLANAS

2022 m. SPALIO mėn.


Visi numatyti renginiai vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą su įjungta vaizdo kamera. Nuorodas į numatytus renginius mokyklos gaus atskira žinute 1-2 dienos iki renginio.

 

Eil. nr. Renginys Diena Laikas Vieta Organizatoriai
1. Mokyklų psichologų konsultavimo atvejų aptarimo grupė 3 d.

17 d.

1400-1530 VPPT
nuotolinis
J. Šabliauskienė
2.  Mokytojo padėjėjų mokymo programa, skirta ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems padėjėjams

Dalyvių skaičius ribotas: registracijos anketa

4 d.

11 d.

18 d.

25 d.

930-1145 VPPT
nuotolinis
A. Kisielienė

J. Šabliauskienė

J. Jurkutė

3. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas 5 d. 1300-1430 VPPT
nuotolinis
A. Miga
4. Mokymai „Psichologų, socialinių pedagogų ir ugdymo aplinkos vaidmuo mokinių netinkamo elgesio diagnozavime ir intervencijoje“, įgyvendinant Vilniaus šeimos ir vaiko gerovės plėtros 2021-2025 m. veiksmų planą

(grupė jau sudaryta)

5-7 d. 900-1500 Viešbutis PANORAMA, Sodų g. 14, Vilnius A. Zacharevičienė
5. Metodinis pasitarimas ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams 6 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė
6. Mokymai ugdymo įstaigų krizių valdymo komandoms, II dalis

(registracija baigta)

7 d. 1300-1615 VPPT
nuotolinis
N. Sturlienė
 7. Pradinių mokyklų psichologų metodinis būrelis 10 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
I. Matulionienė
8. Atvejų aptarimo grupė mokyklų mokytojo padėjėjams (grupė uždara) 11 d. 1800-2000 VPPT
nuotolinis
A. Kisielienė
9.  Atvejų aptarimo grupė specialiesiems pedagogams 12 d. 1400-1500 VPPT
nuotolinis
Specialieji pedagogai
10.  Mokyklų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 13 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė
11. Progimnazijų psichologų metodinis pasitarimas 17 d. 1600-1730 VPPT
nuotolinis
A. Skališiutė
12. Įtraukiojo ugdymo atvejų aptarimo grupė 19 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
V. Voišnienė
N. Guogė
Ž. Fultinavičienė
J. Stankevičienė
13. Atvejų aptarimo grupė mokyklų logopedams 20 d. 1100-1300 VPPT
nuotolinis
L. Narkevičienė

Ž. Fultinavičienė

14. Mokyklų psichologų asistentų konsultavimo atvejų aptarimo grupė

registracija iki spalio 12 d.
indre.pajarskaite@vilniausppt.lt

21 d. 1330-1500 VPPT
nuotolinis
I. Pajarskaitė
15. Socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 26 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
N. Guogė
16. Mokymai ugdymo įstaigų krizių valdymo komandoms, I dalis

(registracija baigta)

28 d. 1300-1615 VPPT
nuotolinis
N. Sturlienė
17.  Gimnazijos psichologų metodinis 31 d. 1500-1700 VPPT
nuotolinis
V. Voišnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą