VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS (VPPT) RENGINIŲ IR SUSITIKIMŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS PLANAS

2022 m.  SAUSIO mėn.


Visi numatyti renginiai vyks nuotoliniu būdu per ZOOM platformą su įjungta vaizdo kamera. Nuorodas į numatytus renginius mokyklos gaus atskira žinute 1-2 dienos iki renginio.

 

Eil. nr. Renginys Diena Laikas Vieta Organizatoriai
1. Mokyklų psichologų konsultavimo atvejų aptarimo grupė
3 d.
17 d.
1400-1530 VPPT
nuotolinis

J. Šabliauskienė

(grupė uždara)

2.    Metodinis pasitarimas ikimokyklinių įstaigų socialiniams pedagogams 6 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė
3. Pradinių mokyklų psichologų metodinis būrelis 10 d. 1400-1600 VPPT
nuotolinis
I. Matulionienė
4.  

Atvejų aptarimo grupė specialiesiems pedagogams

12 d. 1300-1350 VPPT
nuotolinis
Specialieji pedagogai
5. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų psichologų metodinis pasitarimas 12 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
A. Miga
6.     Įtraukiojo ugdymo atvejų aptarimų grupė 19 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
N.Guogė
R. Raguotienė
Ž. Fultinavičienė
7. Mokyklų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupė 20 d.

26 d.

1400-1600

1400-1530

VPPT
nuotolinis
A. Zacharevičienė

N. Guogė

8.    Mokyklų psichologų asistentų
konsultavimo atvejų aptarimo
grupė
21 d. 1400-1530 VPPT
nuotolinis
I. Pajarskaitė

(grupė uždara)

9.    Atvejų aptarimo grupė priešmokyklinio ugdymo pedagogams 26 d. 1300-1400 VPPT
nuotolinis
Specialieji pedagogai
10. Mokymai mokytojų padėjėjams sausio 25 d.

27 d.

vasario 

1 d.

8 d.

1800-2015 VPPT
nuotolinis
 

A. Kisielienė

J. Jurkutė

J. Šabliauskienė

Registracija: https://forms.gle/cAPv4qMoJqTwrSgc8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą