TARNYBOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTACIJA

 

  1. VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
  2. VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS
  3. DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES FORMA
  4. ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO PASKYRIMO

 

Remiantis Įsakymu dėl Vilniaus PPT asmens duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo, įstaigos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo Giedrius Jakubauskas (tel. nr.: +370 5 265 0912, el. p.: rastine@ppt.vilnius.lm.lt).


Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą