Susitikimas su Lietuvos įtraukties švietime centru

Gegužės 14-osios dienos popietę Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos kolektyvas dalyvavo susitikime su Lietuvos įtraukties švietime centru.

Džiaugiamės turėję galimybę gyvai susitikti su Lietuvos įtraukties švietime centro specialistais. Susitikimo metu Tarnybos specialistai ne tik sužinojo apie centro viziją, vykdomas veiklos kryptis, susipažino su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo naujovėmis, bet ir turėjo galimybę pristatyti savo veiklą bei gyvai aptarti rūpimus klausimus dėl mokinių gerovės užtikrinimo, vertinant jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

Esame dėkingi Centro komandai už bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi. Tikimės kartu išvien siekti efektyvaus ir sėkmingo kiekvieno vaiko įtraukimo į ugdymo(si) procesą.

Susitikimo akimirkos
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą