Erasmus+ programos projektas „Anapus skirtumų: priimk mane tokį, koks esu“

Keletą pastarųjų metų vis labiau gilinamės į įtraukiojo ugdymo klausimus, neretai stokojame kolegų pasidalinimo gerąja darbo patirtimi šia tema. Tikimės, kad dalinai šį poreikį atliepia Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje kas mėnesį vykstanti įtraukiojo ugdymo atvejų analizės grupė. Žinome, kad mokyklose vykdomi ir tarptautiniai projektai, susiję su įtraukiojo ugdymo įgyvendinimu. Jų patirtimi, pasiektais rezultatais taip pat labai vertinga dalintis.

Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus vykdo Erasmus+ programos projektą „Anapus skirtumų: priimk mane tokį, koks esu“. Projekto partneriai – mokyklos iš Rumunijos, Graikijos, Kroatijos, Ispanijos ir Italijos. Projektas, kuris bus vykdomas dar beveik dvejus metus, skirtas palankios atmosferos įvairių poreikių vaikams mokyklose kūrimui, inovatyvių ir veiksmingų ugdymo metodų taikymui.

Licėjaus mokytojos šių metų lapkričio 27 d. grįžo iš projekto partnerių susitikimo Sicilijoje, Torrenovos miestelio mokykloje I. C. Torrenova.

Susitikimo Torrenovoje metu partneriai dalinosi savo profesine patirtimi, ugdymo įstaigų savitumais: analizuota šalių įstatyminė bazė, mokinių kontingentas, darbo organizavimas, mokytojų pasirengimas, jų darbo metodai. Projekto partneriai turėjo galimybę betarpiškai susipažinti su italų mokytojų darbu.

Projekte numatyta parengti gerosios patirties leidinį, kuris būtų naudingas ir kitoms mokykloms. Susitikime diskutuota ką vertinga įtraukti į leidinio turinį. Ypač svarbios pasirodė temos, susijusios su interaktyviais ugdymo ir vertinimo metodais, veikla, padedančia kiekvienam pasijusti bendruomenės dalimi.

Italų kolegos labai svetingai priėmė projekto dalyvius. Beveik visa aplankytos mokyklos bendruomenė dalyvavo sutinkant svečius, galima buvo užeiti į kiekvieną klasę.

Malonu, kad išreikšti savo pritarimą ir palaikymą vykdomam projektui atvyko vietinės valdžios atstovai.

Visas Vilniaus mokyklas kviečiame pasidalinti su kolegomis projektinio darbo, skirto įtraukiajam ugdymui, patirtimi.

VPPT psichologė Romualda Raguotienė


 
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą