Erasmus+ programos projektas „Anapus skirtumų: priimk mane tokį, koks esu“

Keletą pastarųjų metų vis labiau gilinamės į įtraukiojo ugdymo klausimus, neretai stokojame kolegų pasidalinimo gerąja darbo patirtimi šia tema. Tikimės, kad dalinai šį poreikį atliepia Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje kas mėnesį vykstanti įtraukiojo ugdymo atvejų analizės grupė. Žinome, kad mokyklose vykdomi ir tarptautiniai projektai, susiję su įtraukiojo ugdymo įgyvendinimu. Jų patirtimi, pasiektais rezultatais taip pat labai vertinga dalintis.

(more…)

Komentarai įrašui Erasmus+ programos projektas „Anapus skirtumų: priimk mane tokį, koks esu“ yra išjungti

INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PRITAIKYMŲ 2021-2022 M.M.

Vadovaujantis PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU, specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys ir buvęs mokinys mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą ir prašymą dėl pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo iki 2022 m. vasario 8 dienos.

(daugiau…)

Komentarai įrašui INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PRITAIKYMŲ 2021-2022 M.M. yra išjungti

„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia

 

Visiems tėvams kartais reikia pasitarti dėl vaikų ir paauglių elgesio, savijautos ar tarpusavio santykių. Vaikai ir paaugliai dažnai ką nors iškrečia, ne visuomet pavyksta su jais susikalbėti ar suprasti elgesio priežastis. Neretai suaugusieji nežino, kaip reaguoti ar nusiraminti, jaučiasi blogais tėvais.

(daugiau…)

Komentarai įrašui „Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia yra išjungti

Metodinis renginys „Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės“

2021 m. lapkričio 12 d. vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „ZOOM“ vyko Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamas metodinis renginys „Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės“.

(daugiau…)

Komentarai įrašui Metodinis renginys „Vaiko gerovės komisijos sudėtingų darbo atvejų sprendimų galimybės“ yra išjungti

INFORMACIJA DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS PRITAIKYMŲ 2021 – 2022 m. m.

 

Vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas (t. y. mokinys, buvęs mokinys ir eksternas) mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki lapkričio 24dienos.

Vilniaus miesto mokyklos, kuriose mokosi 12 klasės (IV gimnazijos klasės) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki 2021 m. spalio 25 d. Vilniaus pedagoginei psichologinei tarnybai turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

(daugiau…)

Komentarai įrašui INFORMACIJA DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS PRITAIKYMŲ 2021 – 2022 m. m. yra išjungti

Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogams: ankstyvasis vaiko raidos ir kitų galimų sutrikimų atpažinimas

 

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba, įgyvendindama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto priemonių plano Dėl kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams 2.2. priemonę, parengė metodinę medžiagą ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams.

(daugiau…)

Komentarai įrašui Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogams: ankstyvasis vaiko raidos ir kitų galimų sutrikimų atpažinimas yra išjungti

SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

Skelbiame spalio mėnesio Vilniaus PPT renginių ir susitikimų ugdymo įstaigų pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams planą.

(daugiau…)

Komentarai įrašui SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS yra išjungti
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą