Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijų pristatymas

2020 m. gruodžio 10 d.  ZOOM aplinkoje vyko Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijų pristatymas Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų administracijai ir Vaiko gerovės komisijos atstovams.

Renginį organizavo Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba ir Vilniaus švietimo pažangos centras. Rekomendacijas pristatė ir į dalyvių klausimus atsakė psichologė, soc. mokslų daktarė Irina Blažienė.

Rekomendacijas parengė Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, įgyvendinant Kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo visiems Vilniaus miesto vaikams priemonių plano 5.1. priemonę.


 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą