Naudinga informacija karantino metu

Teisės aktai, darbo organizavimas nuotoliniu būdu,
švietimo pagalbos specialistų siūlymai

TEISINĖ INFORMACIJA:

1. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais
https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?actual=1

2. Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2424_6d281cdc2d5f10e91ea5d32c4bf1e375.pdf

3. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. Kovo 28 d. Įsakymo nr. V- 552 „dėl priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2425_0fc4c4b2202b5b2df85ecb25a51b4ed8.pdf

4. Jei karantino metu baigiasi nustatytas negalios terminas:
http://ndnt.lrv.lt/lt/naujienos/karantino-metu-baigiasi-nustatytas-negalios-terminas

5. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019
2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių
patvirtinimo“ pakeitimo:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2400_ee4cb0c91853c443865b214a6d651429.docx

6. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–
2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“
pakeitimo:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2401_a8de57fa5bb5d252d849defb63cc05c0.docx

7. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-372 „Dėl
rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

8. Dėl LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-366 „Dėl
situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimo:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2412_6ffa0aa582b49d75c76c8f0cee0161ce.pdf

9. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-366 „Dėl situacijos,
susijusios su koronavirusu“:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2396_c1baefdb5d1907a27b6fdcb5956cd11e.pdf

10. Naujus teisės aktus galite rasti:
https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai
https://www.nsa.smm.lt/teisine-informacija/teises-aktai/
https://www.smm.lt/

REKOMENDACIJOS DARBO ORGANIZAVIMUI NUOTOLINIU BŪDU:

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos rekomendacijas dėl ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu (2020 m. kovo 16d.):
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

2. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams ir tėvams:
http://www.svietimonaujienos.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu-patarimai-mokytojams-ir-tevams/

3. Nuotolinis mokymo informacinis puslapis mokykloms:
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis

4. Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas:
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s

5. Vaikystės sodo ir Karalienės Mortos mokyklos „Darželių ir mokyklų perkėlimo į virtualią erdvę
rekomendacijos“:
https://karalienesmortosmokykla.lt/naujienos/naujienos/rekomendacijos-visoms-lietuvos-ugdymo-istaigoms-del-ugdymo-perkelimo-i-virtualia-erdve

6. Vilniaus privačios gimnazijos straipsnis „Ne per vieną naktį, o metus kurta virtuali mokykla
karantino laikotarpiu taps tikru išsigelbėjimu“:
https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/vaikai/ne-per-viena-nakti-o-metus-kurta-virtuali-mokykla-karantino-laikotarpiu-taps-tikru-issigelbejimu.d?id=83817901

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS, PEDAGOGAMS, TĖVAMS:

1. Švietimo naujienų svetainė:
http://www.svietimonaujienos.lt/

2. Filmukas apie Korona virusą „Istorija vaikams“:
https://www.facebook.com/Samoningaseima/videos/vb.2276262862617716/2318890765074306/?type=2&theater

3. Skaitymo, rašymo, skaičiavimo užduotėlės, idėjos judriems ir vaidmenų žaidimams, smulkiosios
motorikos lavinimas, virtualios kelionės „Darželinukai mokosi žaisdami“:
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/563-darzelinukai-mokosi-zaisdami

4. Straipsnis. Psichologė Jūratė Baltuškienė: „Netinkamą vaiko elgesį išprovokuoja stiprios
emocijos, kylančios ir dėl karantino“:
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/562-psichologe-jurate-baltuskiene-netinkama-vaiko-elgesi-isprovokuoja-stiprios-emocijos-kylancios-ir-del-karantino

5. Vaizdo įrašas „Karantinas ir mūsų poreikiai“:
https://www.youtube.com/watch?v=dPEyEwputIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1uAI0XnPSD3qcR_oEyKuJnBazgmNfuR3e7ZVJxbkgZXLWIrY48cgle1Wc

6. Nuotolinio ugdymo(si) programa „Menas priimti, išgirsti ir suprasti: darbas su specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“:
https://menaspriimtisuprasti.eventon.lt/?fbclid=IwAR0d0R4wyI0SX_SKuCvvxwbllsfDMBP6jVt3sVTwVUBRaJS5COcLeG0lrKc
https://edukatoriai.lt/

7. Pagalbos įvykus patyčioms mokykloje efektyvinimas:
https://reaguok.vma.lm.lt/

8. Filmukai, kuriuose pateikiama gramatika vaikams suprantama kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=1YYm6dWzdFg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=aO3iwWUaf4w
https://www.youtube.com/watch?v=6fXitvld7gM
https://www.youtube.com/watch?v=XAWinFsSDDM
https://www.youtube.com/watch?v=It73_p0g32I
https://www.youtube.com/watch?v=Xz8lhlDEGgY

9. Logopedo patarimai: garsų tarimo mokymas(is) namuose:
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tevams/-logopedo-patarimai-garsu-tarimo-mokymasis-namuose/13566?fbclid=IwAR3LN6LzShRQuJbVN8GvBfnAdIr1ocuOQTKH72DQE9T9eMT3DXcHY-PNo1Q#.XnHfdhWnD2o.facebook

10. Pagalbos mokiniui specialistų ir pedagogų sukurtų priemonių bei kitos naudingos informacijos
svetainė:
http://kristianaweebly.weebly.com/

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą