Erasmus + projektas ,,Pozityvus jaunimo potencialas”

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba įsitraukė į tarptautinį Erasmus + projektą ,,Pozityvus jaunimo potencialas”! (2019-1-MTO1-KA201-051251)

Projekto lyderis: Maltos ,,LifeNetwork” Fondas (https://lifenetwork.eu/).

Projekto partneriai: ,,Ostoja” fondas (https://ostoja.szkola.pl/), Europos integruotos prevencijos institutas (https://www.eiip.institute/), Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (https://www.vilniausppt.lt/).

Projekto idėja: Padėti jauniems žmonėms ugdyti teigiamą potencialą bei sumažinti rizikingą elgesį (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, lošimą, priklausomybę nuo išmaniųjų įrenginių, seksualinį smurtą, savižudišką elgesį, iškritimą iš mokyklos).

Siekiami rezultatai: Jaunų žmonių įsitikinimų ir vertybinės sistemos pokyčiai, skatinant sveiką gyvenseną, stiprinant emocinius ryšius, paremtus pagarbiais santykiais su tėvais ir bendraamžiais ir t.t.

Projekto etapai:

  1. Tyrimas mokyklose. Jo metu bus siekiama identifikuoti reikšmingas 14-15 metų mokinių, besimokančių Maltos, Lietuvos ir Lenkijos mokyklose problemas ir apsauginius veiksnius.
  2. „Lobių Archipelago“ programos adaptacija (remiantis kiekvienos šalies kontekstu, išryškintais 14-15 metų jaunimo poreikiais bei kitais atlikto tyrimo rezultatais) bei įgyvendinimas Maltos ir Lietuvos mokyklose. Šio etapo metu bus siekiama atskleisti pozityvų jaunimo potencialą. Taip pat kiekvienas partneris bus įgalintas identifikuoti rizikos ir apsauginius veiksnius ir toliau taikyti programą ugdymo įstaigose.
  3. Projekto įvertinimas. Po programos įgyvendinimo dalyviai suteiks grįžtamąjį ryšį apie gautą patyrimą.
  4. Rezultatų sklaida ir panaudojimas. Kiekvienas partneris savo šalyje organizuos nacionalinę konferenciją, pasidalins svarbiausiais pasiektais rezultatais, patalpins informaciją internetiniame puslapyje, skleis ją kitomis informacinėmis priemonėmis. Tokiu būdu bus siekiama padidinti visuomenės sąmoningumą apie jaunimo galimybes, pabrėžti jaunimo elgesio rizikos ir apsaugos faktorius.

Projekto trukmė: 3 metai.

Projekto pobūdis: Projektas įtraukia tiesioginį darbą su jaunimu, įvairių sričių specialistais, tėvais.

2020 m. sausio 28-31 d.d. Varšuvoje įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kurio metu buvo pasirašyta projekto partnerių sutartis. Darbinio susitikimo metu buvo aptartos projekto finansinės sąlygos, susipažinta su projekto dokumentacija, numatytas veiklų planas. Jau vasario mėnesį planuojama parengti diagnostinį klausimyną, pravesti tyrėjų mokymus. Kovo mėnesį startuos pilotinis moksleivių tyrimas.

Džiaugiamės atsiradusia galimybe ir vėl dirbti vaikų labui, plėsti savo kompetencijas pasinaudojant kitų šalių patirtimi. Tikimės darnaus bendradarbiavimo ne tik su projekto partneriais, bet ir su Vilniaus miesto mokyklomis.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą