Apskritojo stalo diskusija įtraukiojo ugdymo tema Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

2019 sausio 16 dieną Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko apskritojo stalo diskusija įtraukiojo ugdymo tema. Renginyje dalyvavo 32 dalyviai iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų ir darželių, kurie dalinosi sėkmingais įtraukiojo ugdymo pavyzdžiais.

Apskritojo stalo diskusija įtraukiojo ugdymo tema Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

Renginio tikslas buvo aptarti tas sąlygas ir veiksnius, kurie turi įtakos sėkmei, nors savo kasdieniniame darbe pakankamai dažnai susiduriame su šios srities sunkumais. Malonu prisiminti šiltą renginio atmosferą, kurioje skambėjo žodžiai „sukūrėm“, „susitarėm“, „pavyko“! Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Roma Vida Pivorienė pasidžiaugė praktikų avangardu, nuo kurių priklauso realūs įtraukiojo ugdymo pokyčiai mokyklose.

Nagrinėjome įvairius aspektus, įtakojančius įtraukiojo ugdymo sėkmę. Vienas svarbiausių bet kurios ugdomosios veiklos aspektų yra kontakto užmezgimas, susipažinimas. Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos mokytoja Laima Strimaitienė pasakojo, kokiais būdais specialiųjų poreikių mokiniai supažindinami su visais mokykloje besimokančiais mokiniais. Jos kolegė Birutė Žeimienė pasidalino savo patirtimi, kuriant ir įgyvendinant įtraukiojo ugdymo skatinimui skirtą projektą, kuriame bendravo ir bendradarbiavo įvairaus amžiaus ir įvairių gebėjimų mokiniai, buvo kuriamos ir panaudojamos diferencijuotos užduotys. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos specialistės Loreta Ribinskaitė ir Asta Miškinienė paaiškino, kaip naudoja pasiekimų vertinimui savo sukurtą vertinimo knygelę. Palaimintojo Teofiliaus Matulionio logopedė Jurgita Christianse kuria metodikas, kurios leidžia mokytis judant, įjungiant taktilinius pojūčius, žaidžiant, „lipant ant sienų“, rašant ant grindų ir tęsiant kabinete pradėtą darbą koridoriuje, klasėje. Ją papildė Vilniaus „Šeškinės“  pradinės mokyklos psichologė Ieva Matulionienė, pranešimo skaidrėse pailiustravusi, kaip yra pritaikyta mokykloje mokymosi ir poilsio aplinka įvairių poreikių mokiniams. “Žėručio“ pradinę mokyklą atstovaujančios Sonata Mickuvienė ir Simona Klingienė atvyko į renginį su didele dėže pagalbinių priemonių, kurias naudoja ugdyme ir pasidalino savo korekcinių užsiėmimų eiga bei jų sėkme.

Nagrinėjome ir atskirų mokinių, turėjusių elgesio, emocinių, raidos sutrikimų įjungimo į mokyklos gyvenimą atvejus. Kartais tokiais atvejais svarbu laikytis bendro ugdymo proceso dalyvių sukurto plano, kartais gal priešingai – neišskirti amžinai dėl savo elgesio nusikaltusio vaiko, stengtis sudaryti sąlygas priimtinais būdais „iškrauti“ susikaupusius jausmus ne tik jam, bet ir kitiems klasėje besimokantiems.

Bendrai sutarėme, kad vieni svarbiausių veiksnių yra mokytojų kompetencija ir noras, vaikų pažinimas, bendradarbiavimas, kuriant mokymosi aplinką, priemones, užsiėmimus, sutarimas tarp įvairių vaiką ugdančių asmenų, nuoseklumas, optimizmas, dideli lūkesčiai. Svarbu, kad kiekvienas vaikas jaustųsi reikalingas mokykloje.

Renginys sulaukė didelio susidomėjimo ir gaila, kad ne visi parengę skaityti pranešimus spėjo tai padaryti. Tačiau mes tikimės, kad dalinimasis gerąja patirtimi įtraukiojo ugdymo klausimais nebus vienkartinė akcija, kad ją pratęs mokytojų siunčiama ir per mūsų internetinį puslapį viešinama medžiaga.

Nuoširdžai visiems dėkojame už pristatymus, diskusijas, įžvalgas bei pasidalinimą gerąja patirtimi.

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą