SUSITIKIMAI SU UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ NARIAIS

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su Vilniaus miesto ugdymo įstaigomis inicijavo susitikimus su Vaiko gerovės komisijos (VGK) nariais. Prieš susitikimus buvo atlikta mokyklų apklausa.

Vilniaus miesto savivaldybės salėje įvyko keturi susitikimai:

2018-11-09 dalyvavo visų pradinių mokyklų ir darželių-mokyklų VGK: pradinių mokyklų – 11, darželių-mokyklų – 13;

2018-11-16 dalyvavo 22 progimnazijų VGK;

2018-11-30 dalyvavo 17 grynųjų gimnazijų VGK;

2018-12- 07 dalyvavo kitų mokyklų VGK: ilgųjų gimnazijų-14, pagrindinių mokyklų -13.

     Susitikimų tikslas – užtikrinti mokinių gerovę mokykloje, stiprinant Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklų bendradarbiavimą, gerinti švietimo pagalbos teikimą ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią mokyklos aplinką.

    Susitikimų metu pristatyti ir aptarti apklausos rezultatai, primintas švietimo pagalbos modelis, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo procedūra, egzaminų palengvinimo klausimai.

Aptartos smurto prevencijos, krizių prevencijos ir intervencijos tvarkos, pristatytas vaikų apsaugai sukurtas praktinis įrankis „S.M.A.R.T. tėvystė“.

Medžiaga pateikta: https://www.vilniausppt.lt/mokyklinio-ugdymo-istaigoms/Informacija Vaiko gerovės komisijoms

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą